JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2018-1

Status:

 

ODPRT
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2017 v Uradnem listu RS, št.3/2018 z dne 12. 1. 2018)

Datum objave:

12. 1. 2018

Rok prijave:

2. 3. 2018

Število vključenih posameznikov:

 

55 mladih bo vključenih v različne oblike izobraževanja od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 33

- zahodni kohezijski regiji: 22

Vrednost:

 

brezplačna udeležba na izobraževanju

 

Število predvidenih izobraževalnih modulov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/


MODUL 2: LUTKOVNA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

 

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/ 

 

MODUL 9:  INŠTRUMENTALNA ŠOLA IN MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 80-120 ur/ 

 

MODUL 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

 

MODUL 11: KULTURNI ORGANIZATOR /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

 

MODUL 12: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE IN SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE /Dopolnilni področni modul: 40 ur/  

 

MODUL 13:  PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI /Temeljni in dopolnilni področni modul: 40 -80 ur/

 

Predvideva se izvedba v zgoraj navedenih modulih, če bo za vsak modul prijavljenih najmanj 5 kandidatov. Moduli se bodo izvajali v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.

 

Razpisna dokumentacija:

 

 

 

 

 

 

 

- Besedilo razpisa (JSKD_ESS_subv_izob_2018_razpis.pdf)

- Obrazec za oddajo prijave (izpis za ovojnico)
(JSKD_ESS_obr_2018_obr1.doc)

 

- Obrazec za formalno prijavo (JSKD_ESS_obr_2018_obr2.doc)

V vsakem primeru oddajte tudi e-prijavo!!!

 

- MODUL 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE

Kraj izvedbe: Ljubljana

Izvedba: april-december 2018

 


MODUL 2: LUTKOVNA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

Kraj izvedbe: Ljubljana

Izvedba: april-december 2018

 

 

 

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/ 

Kraj izvedbe: Ljubljana

Izvedba: april-december 2018

 

 

 

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/ 

Kraj izvedbe: Krško

Izvedba: april-december 2018

 

 

 

MODUL 9: INŠTRUMENTALNA ŠOLA IN MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 40 ur 
Kraj izvedbe: Ljubljana in ostali kraji
Izvedba: april-december 2018

 

 

Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

Kraj izvedbe: Ljubljana

Izvedba: april-december 2018

 

 

Modul 11: KULTURNI ORGANIZATOR /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

Kraj izvedbe: Ljubljana

Izvedba: april-december 2018

 

Modul 13: PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI /Temeljni področni modul: 80 - 120 ur/

Kraj izvedbe: Ljubljana

Izvedba: september-december 2018

 

V dopolnilne module se posameznik prijavi prek temeljnega modula, ki ga primarno izbere (npr. modul 01 Vodenje gledališke skupine..) OBVEZNO ŠE:

 

MODUL 12: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE IN SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE /Dopolnilni področni modul: 40 ur/  

Izvedba: junij 2018

 

MODUL 13:  PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI /Dopolnilni področni modul: 40 ur/ del vsebin temeljnega modula 13

 

- Vzorec pogodbe o Vzorec pogodbe o izobraževanju za delo v kulturi (JSKD_ESS_izob_2017_pogodba.doc)

- Ocenjevalni list (JSKD_ESS_izob_2018_obr3.pdf)

- Časovnica (JSKD_ESS_izob_2018_ Obr4.pdf)

- Kohezijske statistične občine(JSKD_ESS_subv_2018_obcine.xls)

- Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi (Vir: SURS) (*.xls, *.jpg)

- Koeficient razvitosti občin

Kontaktne osebe:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Mašo Medved (tel. št. 01 24 10 527).

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.