JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2019

Status:

 

ODPRT
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2019 v Uradnem listu RS, št.1/2019 z dne
4. 1. 2019)

Datum objave:

4. 1. 2019

Rok prijave:

PODALJŠAN ROK PRIJAVE DO 15. 6. 2019!!!!

*V primeru, da se prosta mesta v posameznih modulih ne zapolnijo v prvem prijavnem roku so dodatni roki za prijave še sledeči:
15. 6. 2019 in 15. 10. 2019

Število vključenih posameznikov:

 

55 mladih bo vključenih v različne oblike izobraževanja od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 33

- zahodni kohezijski regiji: 22

Vrednost:

brezplačna udeležba na izobraževanju

Število predvidenih izobraževalnih modulov:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 2: LUTKOVNA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 3: ŠOLA ZA UČITELJE PLESA – ŠUP /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 4: ŠOLA VODENJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN  /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 5: ŠOLA VODENJA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/ 

MODUL 7: KREATIVNO PISANJE DRAMSKIH BESEDIL, SCENARISTIKA, RADIJSKA IGRA, PERFORMANS, UPRIZARJANJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 8: ŠOLA ZBOROVODSTVA IN ZBOROVSKI  MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 9: INŠTRUMENTALNA ŠOLA IN MENEDŽMENT /Temeljni področni modul: 80-120 ur/  

Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 12: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE IN SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE /Dopolnilni področni modul: 40 ur/          

MODUL 13:  PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI /Dopolnilni področni modul: 40 ur/

Predvideva se izvedba v zgoraj navedenih modulih, če bo za vsak modul prijavljenih najmanj 5 kandidatov. Moduli se bodo izvajali v vzhodni in zahodni kohezijski regiji.

Razpisna dokumentacija:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Besedilo razpisa (JSKD_ESS_subv_izob_2018b_razpis.pdf)

- Obrazec za oddajo prijave (izpis za ovojnico)
(JSKD_ESS_obr_2018b_obr1.doc)

- Obrazec za formalno prijavo (JSKD_ESS_obr_2018b_obr2.doc)

V vsakem primeru oddajte tudi e-prijavo!!!

MODUL 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE

Kraj izvedbe: Ljubljana

Izvedba: februar-december 2019


MODUL 2: LUTKOVNA ŠOLA

Kraj izvedbe: Ljubljana

Izvedba: februar-december 2019

 

MODUL 3: ŠOLA ZA UČITELJE PLESA – ŠUP

 

MODUL 4: ŠOLA VODENJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

 

MODUL 5: ŠOLA VODENJA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN


MODUL 6:
FILMSKA ŠOLA

Kraj izvedbe: Ljubljana

Izvedba: februar-december 2019

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA

Kraj izvedbe: Maribor

Izvedba: februar-december 2019

 

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA

Kraj izvedbe: Krško

Izvedba: februar-december 2019MODUL 6: FILMSKA ŠOLA

Kraj izvedbe: Slovenj Gradec

Izvedba: februar-december 2019

 

MODUL 7: KREATIVNO PISANJE DRAMSKIH BESEDIL, SCENARISTIKA, RADIJSKA IGRA, PERFORMANS, UPRIZARJANJE

Kraj izvedbe: Ljubljana in ostali kraji
Izvedba: februar-december 2019MODUL 8: ŠOLA ZBOROVSTVA IN ZBOROVSKI MENEDŽMENT

Kraj izvedbe: Ljubljana in ostali kraji
Izvedba: februar-december 2019MODUL 9: INŠTRUMENTALNA ŠOLA IN MENEDŽMENT

Kraj izvedbe: Ljubljana in ostali kraji
Izvedba: februar-december 2019

 

Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE

Kraj izvedbe: Ljubljana

Izvedba: februar-december 2019

Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE

Kraj izvedbe: Maribor

Izvedba: februar-december 2019

Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE

Kraj izvedbe:Novo mesto

Izvedba: februar-december 2019

 

MODUL 12: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE IN SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE

Izvedba: februar-december 2019

 

Modul 13: PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI

Kraj izvedbe: Ljubljana

Izvedba: junij-december 2019

 

V dopolnilne module se posameznik prijavi prek temeljnega modula, ki ga primarno izbere (npr. modul 01 Vodenje gledališke skupine..)

 

- Kohezijske statistične občine(JSKD_ESS_subv_2018_obcine.xls)

- Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi (Vir: SURS) (*.xls, *.jpg)

- Koeficient razvitosti občin

Kontaktne osebe:

 

 

 

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov: ess.razpisi@jskd.si ali med 10.30 in 11.30 vsak delovni dan pokličete:

Mašo Medved (tel. št. 01 24 10 527).

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.