JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2020

JSKD IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

UPORABA PERFORMATIVNIH PRAKS V LIKOVNI UMETNOSTI

NAČIN IZVEDBE: Zoom izobraževalni moduli

TERMIN: Četrtek, 26. 11. 2020 od 16.30 – 19.00 in četrtek, 10. 12. 2020 od 16.30 – 19.00

IZVAJALKA: Slađana Mitrović, akademska slikarka in profesorica likovne umetnosti

CENA IZOBRAŽEVANJA: 35 EUR (za prijavitelje prek projekta ESS so izobraževalni moduli brezplačni)

ŠTEVILO MEST: do 8 udeležencev

CILJ PREDAVANJA: Cilj predavanja je udeležence teoretično in praktično seznaniti z uporabo performativnih praks v likovni umetnosti.

NAMEN PREDAVANJA: V prvem delu je predavanje usmerjeno k razširjanju in poglabljanju teoretičnih znanj o nastanku in obstoju performansa kot umetniške prakse 20. stoletja. Z ogledovanjem in analizo umetniških del bomo razmišljali, kako je umetnikovo telo postalo ključen prenašalec sporočila, misli in družbene kritike. Drugi del predavanja je namenjen k praktični izvedbi likovne naloge, kjer bodo udeleženci ustvarili lasten performans kot izraz svoje misli. V skupni diskusiji bo vsak udeleženec predstavil svojo idejo in izvedbo zastavljene naloge.

OSVOJENE KOMPETENCE: Teoretično znanje o nastanku in življenju performansa kot umetniške prakse 20. stoletja, spoznavanje ključnih umetnikov, akterjev in analiza njihovih del, oblikovanje umetniškega koncepta, spoznavanje in uporabljanje materialnih sredstev za izvedbo performansa.

PRIJAVE S KLIKOM NA POVEZAVO: PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

VSEBINA PREDAVANJA:

Predavanje bo osredotočeno na vlogo živega telesa v performativnih praksah druge polovice 20. stoletja. Zanimalo nas bo delovanje nekaterih umetnic, ki so pred publiko izpostavile svoje (golo) telo in s tem dregnile v položaj ženske kot družbeno drugačnega spola. Japonska umetnica Shiegeko Kubota je leta 1965 izvedla performans Vaginalno slikanje, kjer je pokazala na primarno sliko ženskega telesa, ki pušča curljajočo sled na beli površini. Na drugi strani so okoli istega leta ekscesne telesne prakse pred publiko izvajali protagonisti dunajskega akcionizma kot sta Günter Brus in Rudolf Schwarzkogler. Z interpretacijo različnih performativnih praks bomo iskali povezavo med ranljivim telesom, novimi formami umetnosti in nestabilnim družbenim ozadjem.

O IZVAJALKI:
Slađana Mitrović je akademska slikarka in profesorica likovne umetnosti, diplomirala na slikarstvu Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani leta 2009 in leta 2006 na Oddelku za likovno umetnost v Mariboru. S področja zgodovinske antropologije je doktorirala na ISH - Podiplomski humanistični fakulteti leta 2013. Med leti 2013 in 2014 je s pomočjo štipendije francoske vlade študijsko bivala v Parizu. Objavila je znanstveno monografijo Užitek in nelagodje. Ženska podoba in seksualno 20. stoletja (Studia Humanitatis, 2015). Živi in dela v Ljubljani.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01/ 2410 510,
ess.razpisi@jskd.si

 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.