JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2020

 

JSKD IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

OBVLADOVANJE KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN

 

NAČIN IZVEDBE: Zoom izobraževalni moduli

TERMINI IZVEDBE:

  1. TEDEN torek
sreda
10. 11. 2020
11. 11. 2020
  15.30 - 18.30
  2. TEDEN ponedeljek
sreda
16. 11. 2020
18. 11. 2020
  15.30 - 18.30
  3. TEDEN torek
sreda
24. 11. 2020
25. 11. 2020
  15.30 - 18.30
  4. TEDEN ponedeljek
sreda
30. 11. 2020
2. 12. 2020
  15.30 - 18.30
  5. TEDEN torek
sreda
8. 12. 2020
9. 12. 2020
  15.30 - 18.30

 

IZVAJALKA: mag. Darja Marinčič

CENA IZOBRAŽEVANJA: 35 EUR (za prijavitelje prek projekta ESS so izobraževalni moduli brezplačni)

ŠTEVILO MEST: do 15 udeležencev

CILJ PREDAVANJA: Udeležence seznaniti s celostnim razumevanjem verbalne in neverbalne komunikacije in konkretna praktična orodja za uspešno komuniciranje.

NAMEN PREDAVANJA: VVideo seminar bo predstavil določene osnovne zakonitosti komuniciranja s ciljem izboljšanja komunikacije.

OSVOJENE KOMPETENCE: Poznavanje veščin učinkovitega komuniciranja v zasebnem in poslovnem okolju.

PRIJAVE S KLIKOM NA POVEZAVO: PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

VSEBINA PREDAVANJA:
V sklopu izobraževalnih modulov bodo slušatelji pridobili osnovna znanja s področja splošnega komuniciranja, poslovne komunikacije, govorice telesa, javnega nastopanja ter osnov poslovnega bontona. Ker danes večina komunikacije poteka s pomočjo sodobnih tehnologij, bo del izobraževanja namenjen tudi spoznavanju sodobnih pristopov, ki se uporabljajo na področju informacijskih tehnologij.

O IZVAJALKI:
Program izvaja mag. Darja Marinčič, po izobrazbi je magistra znanosti za področje mednarodnih in diplomatskih študij. Čeprav njen življenjepis obsega od dela v medijih, kadrovanju, PR, javni upravi ter zasebnemu sektorju, ostaja zvesta delu z ljudmi in sicer kot predavateljica, vodja delavnic in seminarjev za različne starostne skupine. Kot predavateljica na področju medijev, medijske pismenosti in mehkih veščin svoje znanje deli z učenci, študenti in starejšimi tako doma kot tudi v tujini. Pri svojem delu združuje kombinacijo akademskega znanja in poslovne prakse. Poleg vsega pa je tudi mati dvoletnemu sinčku.

DODATNE INFORMACIJE:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01/ 2410 510,
ess.razpisi@jskd.si

 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.