JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2020

e-prijava

 

Status:

 

ODPRT
(Veljaven razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 63/2016 z dne 7. 10. 2016 in dopolnitve za leto 2020 v Uradnem listu RS, št. 125/2020 z dne 25. 9. 2020).

Datum objave:

25. 9. 2020

Rok prijave:

26. 10. 2020

Prijave oddate prek Obrazca za formalno prijavo (obrazec se nahaja v točki Razpisna dokumentacija) in prek E-prijavnega obrazca.   

Število vključenih posameznikov:

 

55 mladih bo vključenih v različne oblike izobraževanja od tega v:

- vzhodni kohezijski regiji: 33

- zahodni kohezijski regiji: 22

Vrednost:

brezplačna udeležba na izobraževanju

Število predvidenih izobraževalnih modulov:

 

V letu 2020 je razpisanih 12 brezplačnih izobraževalnih modulov v obsegu do 120 ur. Moduli se bodo izvajali v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji. Zaradi izrednih razmer (koronavirus-COVID-19) je izvedba prilagojena in preseljena tudi v spletno okolje.

MODUL 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 2: LUTKOVNA ŠOLA
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 3: ŠOLA ZA UČITELJE PLESA – ŠUP
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 4: ŠOLA VODENJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN
 /Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 5: ŠOLA VODENJA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/ 

MODUL 7: KREATIVNO PISANJE DRAMSKIH BESEDIL,
SCENARISTIKA, RADIJSKA IGRA, PERFORMANS, UPRIZARJANJE
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 8: ŠOLA ZBOROVODSTVA IN ZBOROVSKI  MENEDŽMENT
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 9: INŠTRUMENTALNA ŠOLA IN MENEDŽMENT
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/  

Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE
/Temeljni področni modul: 80-120 ur/

MODUL 12: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE
/Dopolnilni področni modul: 40 ur/

MODUL 13:  PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI
/Dopolnilni področni modul: 40 ur/

 

Razpisna dokumentacija:

 

- Besedilo razpisa
(jskd_ess_20_jesen_subvencije_in_izobrazevanja_razpis.pdf)

- Obrazec za oddajo prijave (izpis za ovojnico)
(jskd_ess_izob_2020_obr1_2.doc)

- Obrazec za formalno prijavo
(jskd_ess_izob_2020_obr2_2.doc)

V VSAKEM PRIMERU ODDAJTE TUDI E-PRIJAVO!!!

E-PRIJAVA

e-prijava

 

V dopolnilne module se posameznik prijavi prek temeljnega modula, ki ga primarno izbere (npr. modul 01 Vodenje gledališke skupine.)

 

- Kohezijske statistične občine
(jskd_ess_2020_kohezijske_statisticne_obcine.xlsx)

- Stopnja registrirane brezposelnosti med mladimi
(Vir: SURS)

- Koeficient razvitosti občin

 

Kontaktna oseba:

Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov:
ess.razpisi@jskd.si ali med 8.00 in 12.00 vsak delovni dan pokličete:
ga. Ireno Kržan (tel. št. 01 24 10 510).

 

 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.