JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2020

JSKD IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

IZBRANE TEME IZ UMETNOSTNE ZGODOVINE

Soodvisnost med umetniškim delom in družbenim okoljem

 

NAČIN IZVEDBE: Zoom izobraževalni moduli

ČAS IZVEDBE: Sreda, 27. maj in četrtek, 28. maj med 17.00 in 19.00 uro

IZVAJALKA: Nataša Kovšca, umetnostna zgodovinarka in samostojna likovna kritičarka

CENA IZOBRAŽEVANJA: 35 EUR (za prijavitelje prek projekta ESS so izobraževalni moduli brezplačni)

ŠTEVILO MEST: do 12 udeležencev

 CILJ PREDAVANJA: Izostriti občutljivost za stvaritve preteklosti in sprejemanje novih izraznih oblik v vizualni umetnosti.

NAMEN PREDAVANJA: Poglobiti znanje o izbranih umetnostnozgodovinskih temah in predstaviti bistvo soodvisnosti med umetniškim delom in družbenim okoljem.

OSVOJENE KOMPETENCE: Utrditev razumevanja različnih izraznih načinov v vizualni umetnosti spodbuja k samostojnemu vrednotenju umetnin in njihovemu varovanju.

PRIJAVE S KLIKOM NA POVEZAVO: PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

VSEBINA PREDAVANJA:

MODUL I, sreda, 27. 5.2020: Individualnost portreta, Ideja narave

Predavanji obravnavata dva neposredno spoznavna motiva, krajino in portret, ki sta aktualna tudi v sodobni vizualni umetnosti. Slušatelji se bodo seznanili tako z zgodovinskim razvojem obeh motivov kot tudi s pojavom novih izraznih oblik in umetniških praks v 20. in 21. stoletju.

MODUL II, četrtek, 28. 5.2020: Vsebina abstraktnega slikarstva, Umetnost kot akcija

Predavanji se navezujeta na umetnost 20. in 21. stoletja. Prvo bo podrobneje osvetlilo pojav abstraktnega slikarstva in njegov nadaljnji razvoj, drugo pa tista avantgardna gibanja, ki so aktivno sooblikovala družbenopolitično klimo v različnih obdobjih preteklega stoletja in v zadnjih dveh desetletjih.

O IZVAJALKI:

Nataša Kovšca je študirala umetnostno zgodovino na ljubljanski Filozofski fakulteti. Za diplomsko nalogo je prejela študentsko Prešernovo nagrado. V letih 2006 in 2007 je bila kustosinja v Mestni galeriji Nova Gorica. Od leta 2007 deluje pod okriljem Ministrstva za kulturo kot likovna kritičarka/recenzentka in kustosinja. Leta 2009 je postala področna urednica za vizualne umetnosti pri Dialogih – reviji za kulturo in družbo. Besedila o sodobni umetnosti objavlja tudi v drugih strokovnih revijah in časopisih (Likovne besede/Artwords, Fotografija, Revija Piranesi). V letih 2014 in 2015 je bila v.d. direktorice Pilonove galerije Ajdovščina. Od leta 2019 je predavateljica predmeta Razvoj fotografije in vizualnega sporočanja na Višji strokovni šoli Srečka Kosovela v Sežani.

Je tudi članica Slovenskega društva likovnih kritikov (SDLK) in Društva umetnostnih kritikov – Slovenske sekcije AICA, kolektivnega člana mednarodnega združenja umetnostnih kritikov AICA (Association Internationale des Critiques d'Art).

DODATNE INFORMACIJE:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01/ 2410 510,
ess.razpisi@jskd.si

 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.