JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2020

JSKD IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

KOMPETENCE ZA USPEŠNO VODENJE KULTURNIH PROJEKTOV

Obvladovanje komunikacijskih veščin

 

NAČIN IZVEDBE: Zoom izobraževalni moduli

ČAS IZVEDBE: četrtek, 21. maj in petek, 22. maj med 17.00 in 19.00 uro

IZVAJALKA: mag. Darja Marinčič

CENA IZOBRAŽEVANJA: 35 EUR (za prijavitelje prek projekta ESS so izobraževalni moduli brezplačni)

ŠTEVILO MEST: do 12 udeležencev

CILJ PREDAVANJA: Udeležence seznaniti s celostnim razumevanjem verbalne in neverbalne komunikacije in konkretna praktična orodja za uspešno komuniciranje.

NAMEN PREDAVANJA: Video seminar bo predstavil določene osnovne zakonitosti komuniciranja s ciljem izboljšanja komunikacije.

OSVOJENE KOMPETENCE: Poznavanje veščin učinkovitega komuniciranja v zasebnem in poslovnem okolju.

PRIJAVE S KLIKOM NA POVEZAVO: PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

VSEBINA PREDAVANJA:

V sklopu izobraževalnih modulov bodo slušatelji pridobili osnovna znanja s področja splošnega  komuniciranja, poslovne komunikacije, govorice telesa, javnega nastopanja ter osnov poslovnega bontona. Ker danes večina komunikacije poteka s pomočjo sodobnih tehnologij, bo del izobraževanja namenjen tudi spoznavanju sodobnih pristopov, ki se uporabljajo na področju informacijskih tehnologij.

O IZVAJALKI:

Program izvaja mag. Darja Marinčič, po izobrazbi je magistra znanosti za področje mednarodnih in diplomatskih študij. Čeprav njen življenjepis obsega od dela v medijih, kadrovanju, PR, javni upravi ter zasebnemu sektorju, ostaja zvesta delu z ljudmi in sicer kot predavateljica, vodja delavnic in seminarjev za različne starostne skupine. Kot predavateljica na področju medijev, medijske pismenosti in mehkih veščin svoje znanje deli z učenci, študenti in starejšimi tako doma kot tudi v tujini. Pri svojem delu združuje kombinacijo akademskega znanja in poslovne prakse. Poleg vsega pa je tudi mati dvoletnemu sinčku. 

DODATNE INFORMACIJE:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01/ 2410 510,
ess.razpisi@jskd.si

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.