JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2020

JSKD IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

ODKRITO O FOLKLORNI DEJAVNOSTI

Modul I: VEČNA DILEMA FOLKLORNE DEJAVNOSTI – MED AVTENTIKO IN UMETNOSTJO

Napovedujemo prvi modul v ciklu spletnih izobraževanj z naslovom Odkrito o folklorni dejavnosti. Spletni moduli bodo potekali ob četrtkih med 18. in 19. uro prek Zooma. Na interaktivnih srečanjih bodo na vprašanja odgovarjali strokovnjaki. Poleg naštetih vsebin bodo odgovarjali tudi na vaša vprašanja, ki jih lahko zastavite ob prijavi na izobraževanje.

NAČIN IZVEDBE:

Zoom izobraževalni moduli

ČAS IZVEDBE:

četrtek, 11.6.2020 med 18. - 19. uro

IZVAJALCA:

 izr. prof. dr. Mateja Habinc in dr. Tomaž Simetinger

Udeležba na srečanju je BREZPLAČNA.

VSEBINA PREDAVANJA:

Prvi izobraževalni modul je namenjen temi Večna dilema folklorne dejavnosti – med avtentiko in umetnostjo. Seminar bo obravnaval ključna vprašanja:

Kdaj in kje se pojavijo folklorizmi?

Kakšno vlogo igrajo pri tem muzeji?

Ali je folklorizem nekaj slabega?

Ali je bila folklorna dejavnost kdaj vezana tudi na umetnost?

Kako se folklorno dejavnost razume danes?

PRIJAVE S KLIKOM NA POVEZAVO:

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

O IZVAJALCIH:

Dr. Mateja Habinc je izredna profesorica za etnologijo Slovencev na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je nosilka številnih predmetov na prvo in drugostopenjskem študijskem programu. Dr. Habinc je članica slovenskega in več evropskih strokovnih združenj. Njena področja raziskovanja so: materialna kultura, rituali, dediščina ter postsocializem.

Dr. Tomaž Simetinger je uveljavljen slovenski koreograf, etnolog in kulturni antropolog, ki je bil do nedavnega umetniški vodja Akademske folklorne skupine France Marolt iz Ljubljane. Kot etnolog in kulturni antropolog je v strokovnih krogih prepoznan kot urednik in avtor strokovnih ter znanstvenih člankov iz tega področja in kot avtor edinega slovenskega učbenika za folklorno dejavnost, leta 2018 pa je prejel Zlati znak za izjemne dosežke na področju folklorne dejavnosti, ki ga je podelil Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

DODATNE INFORMACIJE:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01/ 2410 510,
ess.razpisi@jskd.si

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.