JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2020

JSKD IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

ODKRITO O FOLKLORNI DEJAVNOSTI

Modul II: JAVNA PODOBA FOLKLORNE DEJAVNOSTI

Napovedujemo drugi modul v ciklu spletnih izobraževanj z naslovom Odkrito o folklorni dejavnosti. Spletni moduli bodo potekali ob četrtkih med 18. in 19. uro prek Zooma. Na interaktivnih srečanjih bodo na vprašanja odgovarjali strokovnjaki. Poleg naštetih vsebin bodo odgovarjali tudi na vaša vprašanja, ki jih lahko zastavite ob prijavi na izobraževanje.

NAČIN IZVEDBE:

Zoom izobraževalni moduli

ČAS IZVEDBE:

četrtek, 18. 6. 2020 med 18. - 19. uro

IZVAJALCA:

Ana Eterović je univerzitetna diplomirana komunikologinja in strokovnjakinja za odnose z javnostmi ter komunikacijo na družbenih omrežijih. Ustvarja v lastni komunikacijski agenciji Faboola, kjer dela z mednarodnimi in slovenskimi naročniki. Je nekdanja članica in dolgoletna predsednica Akademske folklorne skupine France Marolt in poznavalka folklorne dejavnosti na Slovenskem.

Dr. Tomaž Simetinger je uveljavljen slovenski koreograf, etnolog in kulturni antropolog, ki je bil do nedavnega umetniški vodja Akademske folklorne skupine France Marolt iz Ljubljane. Kot etnolog in kulturni antropolog je v strokovnih krogih prepoznan kot urednik in avtor strokovnih ter znanstvenih člankov iz tega področja in kot avtor edinega slovenskega učbenika za folklorno dejavnost, leta 2018 pa je prejel Zlati znak za izjemne dosežke na področju folklorne dejavnosti, ki ga je podelil Javni sklad RS za kulturne dejavnosti.

VSEBINA PREDAVANJA:

Drugi izobraževalni modul je namenjen temi Javna podoba folklorne dejavnosti.

Seminar bo obravnaval ključna vprašanja:

Kakšna je današnja javna podoba folklorne dejavnosti?

Kako nanjo gledajo ljudje, ki se z dejavnostjo ne ukvarjajo in je ne poznajo?

Kako se razume folklorno dejavnost v razmerju z narodno zabavno oziroma turbofolk glasbo?

Kako jo doživljajo ljudje, ki so aktivno vključeni v delovanje folklornih društev, folklornih skupin, glasbenih zasedb ipd.?

Je v očeh javnosti folklorna dejavnost ugledna dejavnost?

Na kakšen način oblikujemo njeno javno podobo?

Kakšni so javni diskurzi o folklorni dejavnosti na spletnih omrežjih?

Kakšno vlogo bi lahko pri njeni javni podobi imela tudi profesionalizacija dejavnosti?

PRIJAVE S KLIKOM NA POVEZAVO:

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Udeležba na srečanju je BREZPLAČNA.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01/ 2410 510,
ess.razpisi@jskd.si

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.