JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2020

JSKD IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

ODKRITO O FOLKLORNI DEJAVNOSTI

Modul III: LJUDSKA GLASBA NA TERENU IN ODRU

Napovedujemo tretji modul v ciklu spletnih izobraževanj z naslovom Odkrito o folklorni dejavnosti. Spletni modul bo potekal v sredo, 24. 6.  2020 med 18. in 19. uro prek Zooma. Na interaktivnih izobraževalnih modulih bodo na vprašanja odgovarjali strokovnjaki. Poleg naštetih vsebin bodo odgovarjali tudi na vaša vprašanja, ki jih lahko zastavite ob prijavi na izobraževanje.

NAČIN IZVEDBE:

Zoom izobraževalni moduli

ČAS IZVEDBE:

sreda, 24. 6. 2020 med 18. - 19. uro

IZVAJALCA:

Dr. Urša Šivic je etnomuzikologinja, znanstvena sodelavka na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU, kjer raziskuje glasbeno izročilo in njegove značilnosti v preteklosti in sodobnosti ter avtorica različnih strokovnih prispevkov. V okviru raziskovanja se med drugim posveča tudi glasbeno-analitičnim vidikom ponarodevanja pesmi ter priredbam slovenskih ljudskih pesmi v popularni glasbi.

Klemen Bojanovič je harmonikar, predavatelj na strokovnih seminarjih in glasbenih delavnicah v organizaciji JSKD ter dolgoletni vodja glasbene zasedbe ŽKUD Tine Rožanc. Poleg pedagoškega dela redno piše tudi glasbene priredbe za folklorne skupine, s katerimi dosega najvišja priznanja na državnih srečanjih folklornih skupin. Aktivno poustvarja ljudsko glasbo z različnimi malimi zasedbami, prek katerih se posveča predvsem približevanju ljudskega izročila širši populaciji ljudi.

VSEBINA PREDAVANJA:

Tretji izobraževalni modul je namenjen temi Ljudska glasba na terenu in odru.

Seminar bo obravnaval ključna vprašanja:

1. Kje vse najdemo vire za poustvarjanje glasbe v folklorni dejavnosti?

2. Čemu večno vprašanje o razlikovanju med ljudsko in ponarodelo glasbo?

3. Kakšni so procesi prenosa ljudske glasbe na oder?

4. Kakšen je pomen interpretacije glasbe? Kakšna oziroma kako velika je vloga glasbenikov v folklornih skupinah?

PRIJAVE S KLIKOM NA POVEZAVO:

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 

Udeležba na srečanju je BREZPLAČNA.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01/ 2410 510,
ess.razpisi@jskd.si

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.