JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2020

JSKD IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

KOMPETENCE ZA USPEŠNO VODENJE KULTURNIH  PROJEKTOV

Koncipiranje in prijava projekta

NAČIN IZVEDBE:

Zoom izobraževalni moduli

ČAS IZVEDBE:

torek, 16. junij 2020 in sreda, 17. junij  2020, med 17.00 - 19.00 uro

IZVAJALCA:

Inga Remeta, producentka in vodja mladinskih in izobraževalnih programov, Gledališče Glej

Matjaž Šmalc, producent za filmsko dejavnost JSKD

CENA IZOBRAŽEVANJA:

35 EUR (za prijavitelje prek projekta ESS so izobraževalni moduli brezplačni)

PRIJAVE S KLIKOM NA POVEZAVO:

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

VSEBINA PREDAVANJA:

Predavanje obravnava aktualno in pomembno vsebino koncipiranja in prijave projekta na praktičnih primerih. Predavatelja bosta osvetlila teme:

1. Zaznati potrebo po koncipiranju projekta:

- dolgoročni koncept (G2G, Študent Teater, Glej, Rezident),

- kratkoročni koncept (predstava, tip delavnic – tehnično usposabljanje).

2. Preveriti potrebo na trgu:

- zakaj je moj projekt/koncept tako specifičen, drugačen in potreben realizacije,

- lokalno, nacionalno in/ali mednarodno,

- odgovoriti na vprašanje: Zakaj si želimo delati prav ta projekt?

3. Priprava in premislek koncepta projekta:

Dolgoročni koncepti

- raziskava in učenje metod dela doma in v tujini,

- aplikacija na lokalno potrebo,

- čas.

Kratkoročni koncepti

- s kom si želim projekt delati in zakaj (organizacija, umetniška ekipa),

- prerazporeditev dela in vsebin,

- časovnica procesa.

4. Prijava projekta:

Najti ustrezen sistemski mehanizem, ki zagotavlja stabilno financiranje projekta:

- lokalno,

- nacionalno,

- mednarodno.

5. (Samo)evalvacija projekta:

- vmesna (samo)evalvacija,

- (samo)evalvacija ob zaključku projekta.

O IZVAJALCIH:

Inga Remeta je projektna koordinatorica in producentka. Od leta 2009 je direktorica Gledališča Glej Ljubljana, kjer je inicirala ali sodelovala pri številnih uspešnih (mednarodnih) projektih (G2G – Generacija generaciji, ŠtudenTeater, Glej, reizident, ID: Babylon …). Kot producent, organizator ali umetniški vodja sodeluje tudi s številnimi drugimi festivali in organizacijami (Festival Ex Ponto, Festival sodobnega plesa Front@, Lunin festival, Mesto žensk). Od leta 2018 je predsednica društva nevladnih organizacij Asociacija.

Matjaž Šmalc je gledališki režiser in producent. Trenutno je zaposlen kot vodja filmske dejavnosti na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD), pred tem je 14 let vodil gledališko dejavnost. Med leti 2005 in 2019 je bil direktor festivala Linhartovo srečanje – festivala , od leta 2006 je direktor Festivala Vizije – Festivala mladinske kulture Slovenije. 10 let je vodil mednarodno gledališko-likovno kolonijo Iskanja, 5 let Festival lutkovnih predstav za odrasle Asinus Aureus. Je idejni vodja in iniciator številnih uspešnih (mednarodnih) projektov (ŠtudenTeater, Future Telling, Theatre Integrates People idr.).

 

DODATNE INFORMACIJE:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01/ 2410 510,
ess.razpisi@jskd.si

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.