JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2021

JSKD IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

ZGODOVINA SODOBNEGA PLESA IN
PLESNA DRAMATURGIJA

NAČIN IZVEDBE:

Videokonferenčni sistem Zoom

TERMIN:

torek, 13. 4. 2021 od 17.00 – 19.30 in četrtek, 15. 4. 2021 od 17.00 – 19.30

IZVAJLKI:

Jasmina Založnik in Pia Brezavšček

CENA IZOBRAŽEVANJA:

35 EUR (za prijavitelje prek projekta ESS so izobraževalni moduli brezplačni)

ŠTEVILO MEST:

do 15 udeležencev

PRIJAVE

S klikom na povezavo:

Prijave sprejemamo do torka, 13. 4. 2021 do 15. ure.

VSEBINA PREDAVANJA:

Na predavanjih se bomo sprehodili skozi zgodovino sodobnega plesa od začetka dvajsetega stoletja do danes. Spoznali bomo številne ikonične koreografinje in koreografe, ki so se vpisale_i v svetovno in domačo zgodovino sodobnega plesa, osvetljevali bomo njihove doprinose k razvoju plesa in koreografije. Predavanje bomo pospremili z izbranimi posnetki iz predstav, citati umetnic in umetnikov, predstavili njihove najožje sodelavce, postopke ustvarjanja in sodelovalne principe. Udeleženci bodo spoznali terminološke preobrazbe pojma sodobni ples, odmike in bližine z baletom. Spoznali bodo osrednje značilnosti omenjene umetniške discipline in razvojne spremembe v izpostavljenem časovnem obdobju. 

O IZVAJALKAH:

Jasmina Založnik je dramaturginja, teatrologinja in producentka na področju sodobnega plesa. Je aktivna članica kolektiva Nomad Dance Academy Slovenija ter regionalne mreže Nomad Danca Academy, in članica strokovnih združenj (Društvo kritikov in teatrologo, Društvo za sodobni ples). Je članica uredniškega odbora revije Maska in Dialogi, v  domačem in mednarodnem polju pa je angažirana kot piska, dramaturginja, kuratorica, moderatorka, svetovalka, raziskovalka in umetniška sodelavka. Končala je magistrski študij filozofije v sklopu programa Interkulturni študiji – primerjalni študij idej in kultur na Univerzi v Novi Gorici ter s podporo štipendije Ministrstva za kulturo RS in Elphinstone PhD Scholarship doktorski študij vizualne kulture na Univerze v Aberdeenu v Veliki Britaniji.

Pia Brezavšček je urednica, dramaturginja, kritičarka, teatrologinja in doktorska študentka filozofije. Je avtorica oddaj, prispevkov in tekstov, največ s področja sodobnega plesa in humanistike. Leta 2013 je bila za plesno kritiko nagrajena z nagrado Ksenije Hribar. Objavljala je v raznih dnevnih časopisih, revijah, na radiu Študent in v strokovnih publikacijah. Leta 2019 je v tandemu z Aljo Lobnik postala urednica revije za scenske umetnosti Maska. Je soavtorica spremne besede k delu Družbena koreografija Andrewa Hewitta. Kot dramaturginja ali soavtorica je sodelovala pri performativnih projektih, nazadnje Metamorfoze 3: Retorika  Bare Kolenc in Ateja Tutte; Idealna in Glas šakala, ki ju podpisuje s Saško Rakef, Barbaro Krajnc Avdič in Bojano Šaljić Podešva; ter Preludiji in fuge Magdalene Reiter. Bila je predseduje Društva za sodobni ples Slovenije. Je sourednica spletne platforme za refleksijo sodobne uprizoritvene umetnosti Neodvisni.

DODATNE INFORMACIJE:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01/ 2410 510,
ess.razpisi@jskd.si

 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.