JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2021

JSKD IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

Plesno gledališka predstava za otroke

NAČIN IZVEDBE:

Videokonferenčni sistem Zoom

TERMIN:

sreda, 24. 3. 2021 od 17.00 – 19.30 in sreda,7. 4. 2021 od 17.00 – 19.30

IZVAJALKA:

Petra Pikalo, profesorica sodobnega plesa

CENA IZOBRAŽEVANJA:

35 EUR (za prijavitelje prek projekta ESS so izobraževalni moduli brezplačni)

ŠTEVILO MEST:

do 12 udeležencev

PRIJAVE

S klikom na povezavo:

e-prijava

(Prijave sprejemamo do srede, 24. marca do 15. ure).

VSEBINA PREDAVANJA:

Ogled plesne/-ih predstav/-e za otroke. Po uvodu udeleženci dobijo povezavo in vprašalnik na katerega odgovorijo po ogledu. Udeleženci so ves čas aktivno vključeni v pogovor/ predavanje. Predstavo razčlenimo na vse obstoječe elemente in preko tega ugotovimo, kako je predstava nastajala in hkrati, kako lahko nastane nova. Udeleženci delavnice se bodo naučili tudi, kako lahko bolj natančno gledamo predstavo in smo pozorni na njene posamezne elemente.

O IZVAJALKI:

Petra Pikalo

Petra Pikalo, profesorica sodobnega plesa, je diplomirala na mednarodnem inštitutu za sodobni ples RIDC v Parizu. Po diplomi je študirala na Pedagoški fakulteti na specialističnem programu Pomoč z umetnostjo, smer gib-ples. Sredi osemdesetih let se je priključila Plesnemu Teatru Ljubljana in od takrat deluje kot plesalka, igralka, lutkovna animatorka, koreografinja in pedagoginja v kulturi. Vrsto let uspešno sodeluje z mnogimi gledališči in drugimi multimedijskimi ustvarjalci. Od leta 1999 kot profesorica giba in plesa deluje na umetniški gimnaziji na ŠVŠGUG Ljubljana. Za svoje pedagoško delo je prejela več nagrad, med drugim plaketo Mete Vidmar za ustvarjalne dosežke na področju plesne umetnosti, nagrado za mentorstvo na Festivalu Transgeneracije in nagrado Ksenije Hribar za pedagoško delo. Je soavtorica učnih načrtov za sodobni ples tako na osnovnošolski kot srednješolski stopnji. Je članica Društva za sodobni ples Slovenije, Društva Kinetikon in Društva umetnostnih terapevtov. Kot tolkalistka in vokalistka sodeluje v pesniško–glasbeni skupini Autodafé.

DODATNE INFORMACIJE:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01/ 2410 510,
ess.razpisi@jskd.si

 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.