JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2021

JSKD IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO

METODE KREATIVNEGA PISANJA IN POUČEVANJA

Delavnica bo namenjena tistim, ki jih zanima ustvarjanje, branje literature, predvsem pa bi želeli na tem področju pridobiti kompetence, kako motivirati in pritegniti še druge …

V sklopu treh predavanj z delavnicami bomo tako spoznavali poti ustvarjanja različnih žanrov, se ustavili pri pesniški in pripovedni literarni zvrsti, pogledali, kako je z ustvarjanjem obojega na Slovenskem – še zlasti med mlajšimi slovenskimi pisci, se seznanili s tokovi sodobne literature, se pogovarjali, o čem naj bi sodobni avtorji sploh pisali, da bi bili »slišani«, kakšna literatura seže do bralcev in kakšni današnji bralci sploh so.

Spoznavali bomo tudi skrivnosti navdiha in prikazali praktično ustvarjanje na različne načine. Pogovarjali se bomo o tem, kako spodbujati druge, zlasti mlajše avtorje, kar pride še posebej  prav bodočim ustvarjalcem, selektorjem kulturnih natečajev, mentorjem, učiteljem, vzgojiteljem, kulturnim delavcem itd.

Na primerih raznolikih metod in pristopov k pisanju in poučevanju se bomo pogovarjali o tem, kaj narediti, če se pojavi ustvarjalna blokada, kako pristopiti k prvim objavam v literarnih revijah, kako izdati knjigo, kako svetovati mladim pri njihovem ustvarjanju itd.

Skozi avtorske metode dela bomo predstavili primere literarnih delavnic, s katerimi lahko sebe in druge spodbudimo k pisanju; po drugi strani pa se bomo lotili nekaterih tehnik, s katerimi uspešno pristopimo pri podajanju znanja, poučevanja, motiviranja tako ne področju literarnih vsebin kot tudi širše.

Seveda bomo delo zastavili tako, da bodo udeleženci čim več pridobili za lastno ustvarjanje in znanje, zato bomo odgovarjali predvsem na tista vprašanja, ki jih v zvezi z omenjeno tematiko še najbolj zanimajo.

NAČIN IZVEDBE: Videokonferenčni sistem Zoom

TERMIN: 3 petke zapored po 4 šolske ure: 13., 20., in 27. januar 2021 od 16.00 – 19.15

IZVAJALEC: dr. David Bedrač, pesnik, pisatelj, profesor slovenščine, doktor literarnih ved, kritik in mentor.

CENA IZOBRAŽEVANJA: 35 EUR (za prijavitelje prek projekta ESS so izobraževalni moduli brezplačni)

ŠTEVILO MEST: do 12 udeležencev

VSEBINA DELAVNIC:

DELAVNICA I.: sreda, 13. januar 2021
OSREDNJI POJMI:
sodobna slovenska literatura, tokovi sodobne slovenske literature, psihologija ustvarjanja, ustvarjalne okoliščine, bralec, učitelj književnosti, vzgojitelj, motivator za branje in pisanje.
Praktični primeri, delavnice, diskusija.

DELAVNICA II.: sreda, 20. januar 2021
OSREDNJI POJMI:
navdih. skrivnosti ustvarjanja, kako postati mentor, selektor, kako pristopiti k lastnemu pisanju in pisanju drugih, konstruktivna kritika.
Primeri literarnih delavnic, diskusija.

DELAVNICA III.: sreda, 27. januar 2021
OSREDNJI POJMI:
Primeri literarnih delavnic (2. del). Pristopi in metode poučevanja v sodobnem pedagoškem 
prostoru. Sinteza z vprašanji.
Praktične delavnice, diskusija.

PRIJAVE S KLIKOM NA POVEZAVO: PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

ZAŽELENA LITERATURA:
David Bedrač: Brez uteži. Ljubljana: JSKD, 2007.
David Bedrač: Pesniške poti brez uteži. Ljubljana: JSKD, 2018.

O IZVAJALCU:
dr. David Bedrač (*13. april 1978, Ptuj), pesnik, pisatelj, profesor slovenščine, doktor literarnih ved, kritik in mentor. Piše pesmi, eseje, literarno kritiko in članke s področja literature in kulture. Svojo poezijo in pripovedi redno objavlja v več literarnih revijah. Je v uredniškem odboru literarne revije Mentor, kjer skrbi za objavljeno poezijo in ustvarjanje mladih piscev. Piše tudi za otroke in sodeluje z revijami Zmajček, Ciciban in Cicido. Vodil je mariborske študentske literarne delavnice, kasneje pa še delavnice in tabore po vsej Sloveniji, vodi pa tudi Ptujski literarni klub. Je mentor številnim, danes uveljavljenim mladim avtorjem po vsej Sloveniji. Doktoriral je s področja sodobne slovenske lirike, in sicer na temo: Poezija slovenskih pesnikov in pesnic, rojenih po letu 1970. Prejel je več nagrad in sodeloval na vidnejših slovenskih ter mednarodnih pesniških festivalih: Con sabor latino, Spogledi, Dnevi poezije in vina ter Pranger. Kot učitelj maternega jezika in književnosti poučuje v OŠ Ljudsi vrt Ptuj že osemnajst let, pri svojem delu pa je razvil vrsto avtorskih pedagoških in didaktičnih pristopov.

Pesniške zbirke za odrasle: NESKONČNOST (1998), POEZIJA POMOLOV (2002), PESMI IZ ŠIPE (2006), CENTIMETRI SVETA (2010), TANKA MOLČANJA (2013), TVOJ NAKUPOVALNI VOZIČEK (2014) in V HIŠI TVOJEGA POPKA (2017).

Pesniške zbirke za otroke: PESNIŠKA HIŠA (2008), GUGAJČKI IN GUGAJI (2010) ter SO ŽE SMEHCI K VAM PRISPELI? (2014).

Priročnik: BREZ UTEŽI, priročnik o pesnjenju (2007) in PESNIŠKE POTI BREZ UTEŽI (2018).

DODATNE INFORMACIJE:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01/ 2410 510,
ess.razpisi@jskd.si

 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.