JAVNI POZIVI IN RAZPISI /ESS RAZPISI/2021

JSKD IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO
MODUL 12A: Komunikacijske kompetence

POLETNA INTENZIVNA DELAVNICA KOMUNIKACIJSKIH VEŠČIN.

TERMINI IZVEDBE:

Osem srečanj, preko videokonferenčnega sistema Zoom, v obdobju od 21. 6. do 7. 7. 2021 med 14.30 – 17.30 uro.

Termini:

PRVI TEDEN:

Ponedeljek, 21. 6. 2021 od 14.30 – 17.30

Sreda, 23. 6. 2021 od 14.30 – 17.30

DRUGI TEDEN:

Ponedeljek, 28. 6. 2021 od 14.30 – 17.30

Sreda, 30. 6. 2021 od 14.30 – 17.30

Četrtek, 1. 7. 2021 od 14.30 – 17.30

Petek, 2. 7. 2021 od 14.30 – 17.30

TRETJI TEDEN:

Ponedeljek, 5. 7. 2021 od 14.30 – 17.30

Sreda, 7. 7. 2021 od 14.30 – 17.30

ŠTEVILO MEST:

do 15 udeležencev

CENA:

35,00 EUR (za prijavitelje vključene v program ESS je delavnica brezplačna)

VSEBINA PREDAVANJA:

V sklopu izobraževalnih modulov bodo slušatelji pridobili osnovna znanja s področja splošnega komuniciranja, poslovne komunikacije, govorice telesa, javnega nastopanja ter osnov poslovnega bontona. Ker danes večina komunikacije poteka s pomočjo sodobnih tehnologij, bo del izobraževanja namenjen tudi spoznavanju sodobnih pristopov, ki se uporabljajo na področju informacijskih tehnologij.

PRIJAVA

Prijavite se s klikom na naslednjo povezavo:

e-prijava

(do 21. 6. 2021 do 14. ure)

O IZVAJALKI:

Program izvaja mag. Darja Marinčič, po izobrazbi je magistra znanosti za področje mednarodnih in diplomatskih študij. Čeprav njen življenjepis obsega od dela v medijih, kadrovanju, PR, javni upravi ter zasebnemu sektorju, ostaja zvesta delu z ljudmi in sicer kot predavateljica, vodja delavnic in seminarjev za različne starostne skupine. Kot predavateljica na področju medijev, medijske pismenosti in mehkih veščin svoje znanje deli z učenci, študenti in starejšimi tako doma kot tudi v tujini. Pri svojem delu združuje kombinacijo akademskega znanja in poslovne prakse.

DODATNE INFORMACIJE:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
Irena Kržan
T: 01/ 2410 510,
ess.razpisi@jskd.si

 

 

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS) in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 prednostne osi: »8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: »8.2. Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti«, specifičnega cilja za »znižanje brezposelnosti mladih«.