JAVNI RAZPISI / ETN 2011

 

JAVNI PROJEKTNI RAZPIS ETN-2011

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost:  220.317,00 €

Datum objave: 4. 2. 2011

Rok prijave: 4. 3. 2011

Število prispetih vlog: 270

Število odobrenih projektov: 197

 

Med 4. februarjem in 4. marcem 2011 je bil odprt javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2011 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Etn-2011).

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi. Področje razpisa je bila kulturna dejavnost, ki se izvaja na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti. Ožja področja: glasbena, gledališka, folklorna, filmska, plesna, likovna in literarna dejavnost ter dejavnosti, ki vključujejo več navedenih področij ljubiteljskega kulturnega delovanja hkrati.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 220.317,00 €. JSKD je v roku prejel 270 vlog. Strokovno programska komisija je pregledala vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe in v sofinanciranje predlagala 197 projektov, ki izpolnjujejo vse splošne kriterije in so pri presoji posebnih pogojev prejeli najmanj 50 od možnih 100 točk.

 

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

Besedilo razpisa

Obrazec za poročanje

 

 

 


 

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

Besedilo razpisa

Obrazec za poročanje