JAVNI RAZPISI IN POZIVI / JAVNI PROJEKTNI RAZPIS Etn-2013

JAVNI PROJEKTNI RAZPIS Etn-2013

 

Rezultati javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS,

 

ki jih bo v letu 2013 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

 

Med 25. januarjem in 25. februarjem 2013 je bil odprt javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2013 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Etn-2013).

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi. Področje razpisa je bila kulturna dejavnost, ki se izvaja na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti. Ožja področja: glasbena, gledališka, folklorna, filmska, plesna, likovna in literarna dejavnost ter dejavnosti, ki vključujejo več navedenih področij ljubiteljskega kulturnega delovanja hkrati.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 175.638,00 €. JSKD je v roku prejel 309 vlog. Strokovno programska komisija je pregledala vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe. V sofinanciranje je bilo sprejetih 212 projektov, ki izpolnjujejo vse splošne kriterije in so pri presoji posebnih kriterijev prejeli najmanj 60 od možnih 100 točk. Povprečen dodeljen znesek na odobren projekt znaša 793,82 €.

 

 

Rezultati razpisa /excelova datoteka /.

* Priponka je excelova preglednica, ki je razdeljena na odobrene in zavrnjene projekte. Med obema kategorijama se premikate po spodnjih zavihkih: "odobreni" in "zavrnjeni".

 

 

RAZPISI JSKD - Aplikacija

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

mag. Urška Bittner Pipan

pomočnica direktorja za program

T: 01 24 10 502

E: urska.bittner@jskd.si

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

strokovni delavec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si