JAVNI RAZPISI / ETN 2012

 

JAVNI PROJEKTNI RAZPIS ETN-2012

Status: ZAKLJUČEN

Okvirna razpisna vrednost:  188.702,00 €

Datum objave: 26. 1. 2012

Rok prijave: 27. 2. 2012

Število prispetih vlog: 297

Število odobrenih projektov: 186


Med 27. januarjem in 27. februarjem 2012 je bil odprt javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS, ki jih bo v letu 2012 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (Etn-2012).

 

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje kulturnih projektov kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS ter kulturnih projektov ustvarjalcev pripadnikov manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev v RS s statusom samozaposlenih v kulturi. Področje razpisa je bila kulturna dejavnost, ki se izvaja na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti. Ožja področja: glasbena, gledališka, folklorna, filmska, plesna, likovna in literarna dejavnost ter dejavnosti, ki vključujejo več navedenih področij ljubiteljskega kulturnega delovanja hkrati.

 

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 188.702,00 €. JSKD je v roku prejel 297 vlog. Strokovno programska komisija je pregledala vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe. V sofinanciranje je bilo sprejetih 186 projektov, ki izpolnjujejo vse splošne kriterije in so pri presoji posebnih kriterijev prejeli najmanj 60 od možnih 100 točk.

 

Odobreni projekti

Neodobreni projekti

Besedilo razpisa

 

Pogosta vprašanja

Aplikacija za pripravo vloge

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)

 

Vzorec obrazca
(za pomoč pri izpolnjevanju v spletni aplikaciji)


 

Pogosta vprašanja

Aplikacija za pripravo vloge

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)

Vzorec obrazca
(za pomoč pri izpolnjevanju v spletni aplikaciji)

Lanski razpis Etn-2011