JAVNI RAZPISI IN POZIVI /JAVNA NAROČILA
   

 

JAVNO NAROČILO ŠT.: 4300-1/2020-1:

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB PO POSTOPKU JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI ZA IZVAJANJE STORITEV TELEKOMUNIKACIJ

Javni razpis za zbiranje ponudb po postopku javnih naročil male vrednosti za izvajanje storitev telekomunikacij je odprt do 27. 2. 2020 do 12.00 ure. Zainteresirane ponudnike prosimo, da svoje ponudbe oddajo na portalu e-javna naročila na predpisanih obrazcih.

 

Razpisni pogoji obsegajo:

a) Razpisna dokumentacija (Wordova datoteka)

b) Tehnične specifikacije (Excelova datoteka)

c) ESPD (xml datoteka)

d) Rekapitulacija predračuna (Excelova datoteka)

 

 

Status:ODPRT

 

Datum objave: 5. 2. 2020

Rok izvedbe: 48 mesecev (od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2024)

Ponudbe do: 27. 2. 2020 do 12.00 ure

 

Vprašanja ponudnikov lahko postavite na Portalu javnih naročil
(https://www.enarocanje.si)
do 24. 2. 2020 do 12.00 ure

Vprašanja ponudnikov in odgovori