JAVNI RAZPISI IN POZIVI /JAVNA NAROČILA
   

 

JAVNO NAROČILO ŠT.: 4300-2/2020-1:

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PONUDB PO POSTOPKU JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI ZA IZVAJANJE STORITVE ODNOSI Z JAVNOSTMI IN KOMUNIKACIJA

Javni razpis za zbiranje ponudb po postopku javnih naročil male vrednosti za izvajanje storitev telekomunikacij je odprt do 5. 3. 2020 do 12.00 ure. Zainteresirane ponudnike prosimo, da svoje ponudbe oddajo na portalu e-javna naročila na predpisanih obrazcih.

 

Razpisni pogoji obsegajo:

a) Razpisna dokumentacija (Wordova datoteka)

b) ESPD (xml datoteka)

c) Ponudba - predračun (Wordova datoteka)

d) dodano 25. 2. 2020:
I. POGOJI IN DOKAZILA ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA in
OBRAZEC 5: IZJAVA O KADROVSKI USPOSOBLJENOSTI (na spodnji povezavi):

Dopolnitev dokumentacije (Wordova datoteka)!!!

 

 

Status:ODPRT

 

Datum objave: 14. 2. 2020

Rok izvedbe: 24 mesecev (od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2022)

Ponudbe do: 5. 3. 2020 do 12.00 ure

 

Vprašanja ponudnikov lahko postavite na Portalu javnih naročil
(https://www.enarocanje.si)
do 2. 3. 2020 do 12.00 ure

Vprašanja ponudnikov in odgovori