JAVNI RAZPISI IN POZIVI /JAVNA NAROČILA
   

 

JAVNO NAROČILO ŠT.: 4300-3/2022-1 za izbiro dobavitelja "Prehrambni artikli"po postopku naročila male vrednosti

 

Javno naročilo za zbiranje ponudb po postopku javnih naročil male vrednosti dobavo prehrambnih artiklov je odprt do 20. 6. 2026 do 12.00 ure. Zainteresirane ponudnike prosimo, da svoje ponudbe oddajo na portalu e-javna naročila na predpisanih obrazcih.

 

Razpisni pogoji obsegajo:

a) Razpisna dokumentacija (Wordova datoteka)

b) ESPD (xml datoteka)

c) Ponudba - predračun (Excelova datoteka)

d) Specifikacija predračuna po krajih dobave (Excelova datoteka)

 

Interna oznaka javnega naročila

JN 4300-3/2022-1

Naziv javnega naročila 

Dobava prehrambnih artiklov

Predmet javnega naročila

Javno naročilo dobava blaga

Vrsta postopka

naročilo male vrednosti

enotno javno naročilo

Veljavnost pogodbe o javnem naročilu - okvirni sporazum

24 mesecev (od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024)

Dostopnost dokumentacije

Portal javnih naročil (https://www.enarocanje.si)

Sprememba dokumentacije 

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil ter vsa obvestila na Portalu javnih naročil.

Objava javnega naročila

Portal javnih naročil (https://www.enarocanje.si)

Vprašanja ponudnikov

Portal javnih naročil (https://www.enarocanje.si)

  • 20. 6. 2022 do 12.00 ure

Odgovori na vprašanja ponudnikov

Portal javnih naročil (https://www.enarocanje.si)

Način oddaje ponudbe

Elektronsko javno naročanje RS - e-Oddaja, ki je dosegljiva na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja

1. Ponudba - Predračun (.pdf)
2. ESPD (.xml)
3. Ostala dokumentacija

20. 6. 2022 do 12.00 ure

Odpiranje ponudb

Elektronsko javno naročanje RS

20. 6. 2022 ob 13.00 uri

Dopolnitev ali pojasnilo ponudbe

Preko elektronske pošte na elektronski naslov, ki ga navede ponudnik v Ponudbi - Predračunu

rok za dopolnitev je praviloma 3 dni od dneva prejema poziva naročnika, razen če naročnik drugače določi v pozivu

Vročitev odločitve o oddaji javnega naročila

Portal javnih naročil (https://www.enarocanje.si)

 

Stroški priprave ponudbe

Ne glede na odločitev naročnika so stroški pregleda razpisne dokumentacije in priprave ponudbe na strani vsakega ponudnika.

Zavarovanje

Zavarovanje za resnost ponudbe se ne zahteva

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti v EUR z DDV

Merilo

Cena v EUR brez DDV

Možnost dobave

Razmerje 90:10