JAVNI RAZPISI IN POZIVI / MKC 2021

 

Javni poziv za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj mladinske kulturne dejavnosti za leto 2021 (poziv MKC-2021)

 

Med 28. junijem in 31. avgustom 2021 je potekalo zbiranje vlog na Javni poziv za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj mladinske kulturne dejavnosti za leto 2021 (poziv MKC-2021).

Predmet javnega poziva MKC-2021 je bilo sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za potrebe mladinskih kulturnih centrov in sicer:

•             sofinanciranje investicij v obnovo prostorov, namenjenih izvajanju mladinske kulturne dejavnosti,

•             sofinanciranje investicij v nakup tehnične opreme, namenjene izvajanju mladinske kulturne dejavnosti.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet poziva je znašala 100.000,00 €. JSKD je do zaključka zbiranja prejel 31 vlog. Zaradi neizpolnjevanje pozivnih pogojev je bilo 7 vlog zavrženih s sklepom.
Strokovno programska komisija je po vrstnem redu prispetja obravnavala vloge prijaviteljev in v sofinanciranje predlagala 16 projektov. 2 projekta je komisija uvrstila na rezervno listo. Za 6 vlog je komisija predlagala zavrnitev financiranja zaradi porabe s pozivom predvidenih sredstev, pri čemer je upoštevala vrstni red prispetja vlog. Povprečni dodeljeni znesek na odobreni projekt znaša 6.250,00 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

Vzorec obrazcev