FINANCIRANJE /KULTURNA ŠOLA/ JAVNI POZIV 2016

Rezultati

 

Osnovne šole, ki so pridobile naziv "kulturna šola" za 5-letno obdobje 2016-2021:

 

OŠ ŠENTVID

OŠ VODMAT

OŠ BOŽIDARJA JAKCA LJUBLJANA

OŠ HINKA SMREKARJA LJUBLJANA

OŠ LIVADA LJUBLJANA*

OSNOVA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA LJUBLJANA

OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH*

OŠ TRZIN

OŠ FRANA ALBREHTA KAMNIK

OŠ SOSTRO

OŠ ŠMARTNO

OŠ LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE*

OŠ DR. FRANCETA PREŠERNA RIBNICA

OŠ PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE*

OŠ OB RINŽI

OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE*

OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI*

OŠ HORJUL

OŠ ROVTE

OŠ HEROJA JANEZA HRIBARJA STARI TRG PRI LOŽU

OŠ TRBOVLJE

OŠ IVANA CANKARJA TRBOVLJE*

JZ OŠ MARJANA NEMCA RADEČE PŠ SVIBNO

OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA MARIBOR

OŠ LEONA ŠTUKLJA MARIBOR

OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO

OŠ MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

OŠ OLGE MEGLIČ PTUJ*

OŠ SVETI TOMAŽ

OŠ VELIKA NEDELJA

OŠ RAČE*

OŠ RADLJE OB DRAVI*

PRVA OŠ SLOVENJ GRADEC

OŠ GLAZIJA CELJE

OŠ FRANA KRANJCA CELJE

IV. OŠ CELJE

OŠ POD GORO SLOVENSKE KONJICE

OŠ ZREČE

OŠ DRAMLJE

OŠ BLAŽA KOCENA PONIKVA

OŠ POLZELA*

OŠ GUSTAVA ŠILIHA VELENJE*

OŠ BRATOV LETONJA ŠMARTNO OB PAKI

OŠ NAZARJE*

OŠ DR. JANEZA MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA

OŠ ŠEMPAS

OŠ DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA

OŠ BRŠLJIN

OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ

OŠ ŠENTJERNEJ*

DVOJEZIČNA OŠ PROSENJAKOVCI/KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PÁRTOSFALVA

OŠ FOKOVCI

DVOJEZIČNA OŠ I LENDAVA/ 1. SZ. LENDVAI KÁI*

OŠ TURNIŠČE

OŠ ODRANCI*

OŠ GRAD

* nominirane šole za posebna priznanja.

 

Več informacij

Marjeta Pečarič

pomočnica direktorja
in vodja projekta kulturna šola

E: marjeta.pecaric@jskd.si

Maša Medved

pomoč pri organizaciji in izvedbi

E: masa.medved@jskd.si