FINANCIRANJE /KULTURNA ŠOLA/ JAVNI POZIV 2016

 

DELAVNICE MENTORJI

Predstavitev izobraževanj za mentorje in učitelje neobveznega izbirnega predmeta umetnost

Prizorišče: Galerija okusov, Novo Celje 9, 3301 Petrovče (dvorana)

Čas: 10.30-12:00

 

Eden izmed ciljev NIP UMETNOST je učencem predstaviti raznolikost umetnosti, kjer so različne zvrsti povezane v umetniško celoto. Dober pedagog prepleta različne umetniške prakse in s tem učenca spodbuja k iskanju lastnega umetniškega izraza.

 

Mentorjem bodo predstavljeni štirje samostojni izobraževalni moduli, kjer bodo lahko dobili vpogled, kako skozi teorijo in preverjeno prakso pridobijo nova uporabna znanja na področju umetnosti.

 

Predstavitev posameznih izobraževanj s praktični primeri

 

 

 

ODER JE VAŠ - gledališka in folklorna dejavnost

Cilj izobraževanja je pokazati soodvisnost različnih umetniških zvrsti; folklorni ples se lahko nadgradi z odnosi med liki – plesalci, da lahko ta zaživi v polnokrven plesno-gledališki prizor.

Bistvo gledališkega ustvarjanja je prav raziskovanje in prikazovanje stanj in odnosov, ne glede na sredstvo, ki se pri tem uporablja. Vse ostalo je odvisno od ustvarjalnosti otrok in njihovega mentorja. Rezultat seveda ni zgolj, temveč gledališki prizor, kjer je lahko izrazno sredstvo (tudi) folklorni gib in petje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIŠEMO GIB – plesna in likovna dejavnost

Pravijo, da je ples prva in najstarejša umetnost.  Matica in začetek vseh umetnosti. Plesale, vrtele in z  gibanjem in ritmom so se potrjevale že prarastline, drevesa, vode, praživali, planeti pa tudi najmanjši delci kateregakoli tkiva, ki jih družita gibanje in vrtenje, privlačnost in odbijanje. Ples je bil v prvotni družbi temeljna in najvažnejša umetnost. Z njo je jamski človek v ritmu izražal veselje ali žalost. Ko je udaril z dlanjo ob dlan, je ples rodil glasbo. Ko je korakom v ritmu zarisal prvi krog v prostor, pravijo, da se je rodila likovnost.
Izhodišče povezovanja plesnega gibanja in likovnosti je prevajanje  ene vrste umetnosti  v drugo.  Pri tem se odpro vrata za ustvarjalnost. Vsakič na novo premislimo, kakšne občutke nam vzbuja izbrano gibanje in kako jih lahko izrazimo ali prevedemo v črtne risbe, barve ali prostorske kompozicije. Tako dobljene  likovnosti si lahko v miru pogledamo in pokomentiramo, lahko jih pa ponovno »prevedemo« v nek nov gib ali zvok, pesem itd.  Bistvo takega umetniškega »prevajanja« je razvijanje in prebujanje ustvarjalnosti na plesnem in likovnem področju.

 

 

 

 

 

 

RITEM POEZIJE
literarna in instrumentalna dejavnost

Slam (tudi spoken word poetry, govorjena beseda, slam poezija ali performance poezija) je literarna zvrst, ki se uvršča pod liriko. Za slam je značilna povezava med umetnostjo pisanja in recitiranja: spevna besedila z odlomki, ki si jih je enostavno zapomniti, so večinoma predstavljena v prostem stilu pred publiko. Glede na vsebino in motive se ta literatura kaže kot zelo raznolika. Tematski spekter zajema tako družbene konflikte in konflikte v odnosih kot tudi modne fenomene in fenomene duha časa, pop kulturo in politiko. Zelo je zanimiva za mlade izvajalce. Čeprav se ta določena zvrst poezije pojavlja predvsem v povezavi  s predstavljanjem poezije na odrih, ji lahko za boljšo prezentacijo dodamo znotraj njene prozodije in metrike še ritmično ali celo glasbeno podlago.

 

USTVARI PRVI FILM –  filmska in
glasbena dejavnost

Ustvarjanje filma je vsestranska, sintetična dejavnost, kjer izstopata zvočna in glasbena oprema, ki dajeta dodatno dimenzijo vizualnega dogajanja, hkrati pa odpirata nova dogajanja, imaginacijo in občutenja v gledalčevi notranjosti. Filmsko dogajanje s pomočjo ustvarjalne zvočne in glasbene opreme doživi povsem nove emotivne in miselne razsežnosti ter s tem povsem novo kvaliteto doživetja umetniškega dela.