FINANCIRANJE /KULTURNA ŠOLA/ JAVNI POZIV 2016

 

REGISTRACIJA

Prizorišče: OŠ Petrovče, Petrovče 32, 3301 Petrovče

Čas: 8.30-9.00

Na zaključno celodnevno prireditev so vabljene vse osnovne šole, ki so v letu 2016 pridobile naziv kulturna šola. Vsi kulturni koordinatorji posameznih osnovnih šol bodo teden dni pred prireditvijo dobili posebno registracijsko vabilo z vsemi potrebnimi podatki za uspešno registracijo in prevzem gradiva (zastave, potrdila za mentorje, vrednostne bone, priznanja...).

 

 

Registracija bo potekala med 8.30 in 9.30 uro na OŠ PETROVČE (Petrovče 32, 3301 Petrovče), prostor za registracijo bo vidno označen.

 

Kulturni koordinatorji bodo gradivo, zastave in nadaljnja navodila prevzeli s posebnim registracijskim vabilom, ki ga bodo prejeli po pošti. Registracijsko vabilo prinesejo mentorji s seboj in ga predložijo ob registraciji.

 

Prav tako bodo mentorji ob registraciji prevzeli malico za učence.

 

 

Po registraciji se bodo mentorji in učenci ob spremstvu prijaznih petrovških osnovnošolcev učenci in mentorji v večjih skupinah odpravili proti dvorcu Novo Celje.