FINANCIRANJE /KULTURNA ŠOLA/ KULTURNA ŠOLA 2021

 

KULTURNI DNEVI
- DELAVNICE ZA OSNOVNE ŠOLE

 

Na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti (JSKD) smo za osnovne šole pripravili paket kulturno-umetniških vsebin za otroke, ki so lahko uporabne kot aktivnosti v okviru kulturnih dni. Namen ponudbe je zagotoviti izvajanje kvalitetnih aktivnosti na osnovnih šolah, še posebej v času omejenih možnosti za obisk kulturnih ustanov ter udeležbe na prireditvah in dogodkih, tudi v organizaciji JSKD.

Vsi naši mentorji, s katerimi sodelujemo na različnih kulturno-umetniških področjih, so profesionalni umetniki s pedagoškimi izkušnjami (igralci, plesalci, režiserji, glasbeniki, likovniki, literati …), kar pomeni, da lahko otroci pridobijo zanimivo in nepozabno umetniško izkušnjo ter spoznajo tudi kakšnega znanega poklicnega kulturnika oz. umetnika. 
Delavnice so plačljive. Končna cena delavnice se določi glede na število izvedenih ur, vrsto delavnice, morebitne stroške materiala ter višino potnih stroškov.

Delavnice so izvedljive do zapolnitve kapacitet, realizacija je odvisna od razpoložljivosti mentorjev in možnih terminov, zato je priporočljiva čimprejšnja rezervacija. V primeru, da ni možno zagotoviti želenega števila mentorjev za določeno temo ali posamezno delavnico, je priporočljivo, da se kulturni dan sestavi iz več delavnic z različnih kulturno-umetniških področij.

Za več informacij glede ponudbe in cene za posamezno delavnico lahko kontaktirate vašo območno izpostavo JSKD.

 


 

OPISI DELAVNIC

 

FILM

 

Naziv delavnice: IGRIVA ANIMACIJA, delavnica, kjer se bodo učenci skozi igro spoznali z prvimi koraki animacije (1., 2. ali 3. triada)
Opis :  V uvodnem delu se bomo z učenci preko zabavnega kviza najprej spoznali z osnovnimi značilnostmi animiranega filma. Sledi praktično delo po manjših skupinah, kjer se bodo učenci s pomočjo svojih pametnih naprav (1 pametni telefon ali tablica/skupino) preizkusili v kratkih vajah animiranja. 
Trajanje:  3 ali 4 šolske ure
Število  udeležencev: 25
Tehnične potrebe: pametni mobilni telefon oz. tablica na skupino otrok (cca. 5 otrok)

 

Naziv delavnice: USTVARI ANIMIRANI FILM, delavnica spoznavanja z osnovami animiranega filma in preprosto tehnično opremo (1., 2. ali 3. triada)
Opis :  V uvodnem delu bomo učencem predstavili postopek izdelave kratkega animiranega filma. V praktičnem delu se bomo razdelili v manjše skupine. Vsaka skupina bo izdelala kratek animirani film, od ideje do končnega animiranega filma v tehniki kolaž stop animacije.  
Trajanje: 4 šolske ure
Število udeležencev: 25
Tehnične potrebe: tehnično opremo zagotovi izvajalec

 

Naziv delavnice: KAKO POSNETI FILM Z MOBILNIM TELEFONOM, delavnica, na kateri bomo posneli in zmontirali 60 sekundni video (2. in 3. triada)
Opis : Na delavnici bomo posneli in zmontirali 60-sekundni video. Osredotočili se bomo na snemanje z mislijo na montažo in kako uporabiti pametne telefone kot odličen pripomoček pri snemanju filmov ali celo kot nadomestek namenske video kamere in montažnega računalnika.
Trajanje: 3 ali 4 šolske ure
Število udeležencev: 25
Tehnične potrebe: pametni telefon

 

Naziv delavnice: FILMSKI PLANI - KADRIRANJE - KAMERA V GIBANJU, delavnica o osnovah filmskega jezika (3. triada)
Opis : Na delavnici se bomo naučili nekaj osnov filmskega jezika. Kaj so filmski plani? Kako kadriramo? Kako uporaba teh sredstev vpliva na gledalce? To znanje nam pride prav vsakič, ko kaj fotografiramo ali snemamo, pa naj gre za posnetke našega vsakdana ali film. Po kratkem teoretičnem uvodu sledi praktični del, kjer bomo novo znanje uporabili pri fotografiranju in snemanju.
Trajanje: 3 ali 4 šolske ure
Število udeležencev: 25
Tehnične potrebe: pametni telefon

 


 

LIKOVNA DEJAVNOST

 

Naziv delavnice: TO SEM JAZ, delavnica opazovanja lastne podobe ter slikanje in risanje avtoportretov (1. triada)
Opis : Učenci se spoznajo z motivom portreta in avtoportreta. Spoznajo se z različnimi slikarskimi in risarskimi tehnikami ter spoznajo nekaj najbolj zanimivih primerov avtoportreta iz svetovne in slovenske zgodovine umetnosti. Opazujejo lastno podobo v ogledalu (ali na drugi odsevni površini – gladini vode, foliji, ipd.) in izdelajo avtoportrete v izbrani likovni tehniki. Postavijo razstavo, organizirajo svečano odprtje razstave in vodenje po razstavi.
Trajanje: 3 do 4 šolske ure
Število udeležencev: 25
Tehnične potrebe: pripomočki in materiali za risanje/slikanje

 

Naziv delavnice: KAJ POVE KARIKATURA, delavnica raziskovanja sporočilnosti portretne in politične karikature (2. triada).
Opis : Učenci se seznanijo s pojmom karikature, njeno zgodovino in značilnostmi. Spoznajo pojme, kot so karikatura, ilustracija, strip, satira. Seznanijo se s portretno in politično karikaturo, pri tem spoznajo pojme, kot so cenzura in umetniška svoboda. Preizkusijo se v risanju karikatur znanih osebnosti (politiki estradniki, učitelji), sošolcev ali aktualnih dogodkov. Postavijo razstavo, organizirajo svečano odprtje razstave in vodenje po razstavi
Trajanje: 3 do 4 šolske ure
Število  udeležencev: 25
Tehnične potrebe: pripomočki in materiali za risanje/slikanje

 

Naziv delavnice: PODOBE NOTRANJIH SVETOV, delavnica raziskovanja ekspresivne moči barve in črte na velikem formatu (3. triada)
Opis : Učenci spoznajo likovne elemente (barve, risba, ploskev) z vidika njihove izrazne moči ter skozi optiko psihologije zaznave. Seznanijo se z izraznimi umetniškimi smermi zgodnjega 20. stoletja, s poudarkom na ekspresionizmu. Spoznajo razlike med geometrijsko abstrakcijo in abstraktnim ekspresionizmom. Preizkusijo se v izdelavi slike ali risbe na velikem formatu v različnih tehnikah (oglje, dripping, kolaž, …). Postavijo prostorsko instalacijo.
Trajanje: 3 do 4 šolske ure
Število udeležencev: 25
Tehnične potrebe: pripomočki in materiali za risanje/slikanje (oglje, akrilne barve, večji čopiči, papir ali karton večjih formatov, revije in podobni papirni materiali za kolaž, škarje, lepilo ipd.)

 

Naziv delavnice: PRISOTNI V PROSTORU, delavnica raziskovanja risbe na velikem formatu in prenos risbe v prostor – instalacija in performans (izbirne vsebine)
Opis : Izhodišče je risba na velikem formatu. Učenci raziskujejo likovni element linije kot zapis gibanja v prostoru ter skozi ustvarjalni proces izdelujejo prostorske instalacije, mobile, ki vključujejo tudi kreativno izražanje z gibi. ALI Učenci iz žice oblikujejo figure, jih postavljajo v prostor, jih oblikujejo s svetlobo in raziskujejo njihove sence. 
Trajanje: 3 do 4 šolske ure
Število udeležencev: 25
Tehnične potrebe: pripomočki in materiali za risanje/slikanje (oglje, akrilne barve, večji čopiči, papir ali karton večjih formatov, mehkejša žica, klešče za rezanje žice, škarje, lepilo ipd. )

Opomba: mentorji vsebino prilagodijo glede na lastno ustvarjalno prakso, velikost skupine in starost učencev ter pogojem na lokaciji

 


 

LITERARNA DEJAVNOST


Naziv delavnice: BRALNI SPREHOD (1. triada)
Opis: učenci spoznavajo kakovostno otroško literaturo in znak zlate hruške, jo prebirajo, obnavljajo prebrano ter poustvarjajo uganke, pesmice in kratke zgodbice.
Trajanje: 2 šolski uri.
Število udeležencev: 30
Tehnične potrebe: vsak učenec prinese svojo najljubšo knjigo.

 

Naziv delavnice: BESEDE SKOZI DOTIK, VONJ IN OKUS (2. triada).
Opis: učence druge triade vabimo k raziskovanju literarnega ustvarjanja s pomočjo različnih kulturnih področij (ples, glasba, film, gledališče, likovna dejavnost .) in jih spodbujamo k pisanju besedil, ki niso več samo kopija poznanih literarnih oblik, temveč izhajajo iz vseh svojih občutij, ne samo vida in sluha.
Trajanje: 2. šolski uri.
Število  udeležencev: 30
Tehnične potrebe: vsak učenec prinese svojo najljubšo knjigo.

 

Naziv delavnice: ZGODBE BREZ MEJA (3. triada)
Opis : učence spodbujamo k pisanju besedil o temah, ki so povezane z njihovim odraščanjem, z razumevanjem sveta in samega sebe.
Trajanje: 2 šolski uri
Število udeležencev: 30
Tehnične potrebe: vsak učence prinese svojo najljubšo knjigo

 

Naziv delavnice: SVET MED PLATNICAMI ((izobraževanje za mentorje)
Opis : delavnica je namenjena mentorjem literarnih krožkov in skupin, ki mladim literatom nudijo spodbudo, oporo in strokovno mentorsko pomoč pri razvijanju lastnega literarnega jezika, vezanega na današnji prostor in čas.
Trajanje: 2 do 3 šolske ure
Število udeležencev: 12
Tehnične potrebe: vsak učencec prinese svojo najljubšo knjigo

 


 

INŠTRUMENTALNA  DEJAVNOST

 

Naziv delavnice: TOLKALNI KROG (2. in 3. triada)
Opis : S tolkalnim krogom otrokom nudimo izkušnjo skupnega igranja, muziciranja in s tem skupne energije. Mladi bodo osvojili kar nekaj glasbenih prvin: ritem, spoznali bodo različna tolkala in občutili skupinsko muziciranje. Učitelji bodo s tem zanimiveje predstavili zahtevano glasbeno snov. Ritem je človekova prvina in – BOBNANJE JE ZABAVNO! V skupini se v krogu zberemo z učenci. Vsak dobi svoje tolkalo, ki ima glede na zven svojo vlogo (ritem) v skupini. Učencem skozi ritmične igre mentor predstavi tolkala in osnovne udarce. Nato sestavijo ritem. To ponovijo, da vsi udeleženci izkusijo vse različne dele ritma.
Trajanje: 2 do 3 šolske ure
Število udeležencev: do 35
Tehnične potrebe: primerno velik prostor, z postavljenimi stoli brez miz; stol za vsakega udeleženca

 

Naziv delavnice: BODI DIRIGENT ORKESTRA (2. in 3. triada)
Opis : V okviru delavnice vsak udeleženec oz. vsi udeleženci izkusijo ritmičnost in melodičnost glasbe. Dirigent jih skozi proces vodi. Udeleženci morajo slediti njegovim ukazom in ustvarjati enak zvok, kadarkoli jih dirigent »pokaže« s potezo roke ali palčko. Vsak od udeležencev se kasneje tudi virtualno preizkusi kako je biti dirigent. Biti dirigent orkestra je tako zabavna igra, namenjena medsebojnemu povezovanju in spoznavanju dela vodje ter glasbenih značilnosti in inštrumentov.
Trajanje: 2 do 3 šolske ure
Število  udeležencev: do 30
Tehnične potrebe: primerno velik prostor, z postavljenimi stoli brez miz, stol za vsakega udeleženca, projektor za računalnik in platno, zvočniki

 

Naziv delavnice: GLASBENE DEJAVNOSTI V 1. TRIADI (1. triada)
Opis : Mlajši učenci bodo skozi različne glasbene dejavnosti, kot so izvajanje glasbe (petje, igranje na Orffova glasbila, igranje na lastna glasbila), poslušanje glasbe, ustvarjanje ob in v glasbi ter glasbeno didaktične igre, razvijali veselje do glasbe ter napredovali v njihovem glasbenem razvoju. Učenci bodo skozi igro spoznali različna Orffova glasbila (tudi zvočno prepoznavanje), utrjevali igranje nanje, širili repertoar poznanih pesmi in ustvarjali svoje pesmi ali spremljave k že znanim pesmim.    
Trajanje: 2 do 3 šolske ure
Število udeležencev: 30
Tehnične potrebe: primerno velik prostor s postavljenimi stoli brez miz, stol za vsakega udeleženca, predvajalnik zvoka

 


 

GLEDALIŠKA IN LUTKOVNA DEJAVNOST


Naziv delavnice: LUTKOVNI KULTURNI DAN - LUTKOVNO GLEDALIŠČE FRU-FRU (1. in 2. triada)
Opis : Lutkovni kulturni dan vključuje predstavitev različnih lutkovnih tehnik, poklica animator lutk, etnološkega in kulturološkega pomena lutke v posameznem zgodovinskem obdobju ter predstavitev lutk z vseh koncev sveta. Nato sledi še delavnica, kjer si vsak otrok izdela svojo lutko, z njimi pa nato zaigrajo krajše prizore in spoznajo osnove in specifike lutkovne animacije. Delavnica je nastala v okviru konzorcija Umetnost način življenja.
Lutkovno   gledališče   Fru-Fru, v  svojih   začetkih   (1984)   tipično   gledališče iz kovčka, postane leta 1993 profesionalno družinsko gledališče. V vseh letih delovanja  so  prerasli  v  repertoarno  gledališče  s  sodobno  lutkovno  estetiko,  ki  presega meje konvencionalnega lutkovnega gledališča. Spogledujejo se s sodobnimi gledališkimi  pristopi,  ki  so  blizu  današnji  generaciji,  vendar  pa  še  vedno  ostajajo  zvesti  osnovnim  principom  –  znanim  zgodbam  za  otroke  poiskati  primerne  lutkovne  podobe. 
Trajanje: 4 šolske ure
Število udeležencev: največ 30 oseb na skupino / največ 4 skupine

 

Naziv delavnice: KULTURA PO MERI - Gledališče Ane Monro (2. in 3. triada)
Opis : Kultura po meri je program, namenjen učencem in dijakom, ki ga vsebinsko prilagodimo posamezni ciljni skupini. Ta udeležencem omogoča spoznavanje gledališča, poglobljeno razumevanje vsebin, njegovega pomena in jim nudi konkretno umetniško izkušnjo. Delavnica se začne s kratkim pogovorom o gledališču in uličnem gledališču v povezavi z gledališko teorijo, jezikom in simboli. Nadaljuje se s praktično delavnico fizičnega gledališča, ki zajema uporabo telesa, igralskega aparata, njegove prezence in uporabo fizičnega prostora. Delavnica se (lahko) zaključi s kratkim nastopom, bodisi interno pred udeleženci programa, bodisi za večjo šolsko publiko ali kot kratka intervencija v bližnjem javnem prostoru pred mimoidočim občinstvom. Delavnica je nastala v okviru konzorcija Umetnost način življenja.
Gledališče Ane Monro (GAM) je mednarodno referenčna nevladna organizacija, ki deluje kot društvo v javnem interesu na področju kulture ter vzgoje   in   izobraževanja.   Osnovna   dejavnost društva   je   ustvarjanje   in   predstavljanje   gledališke   umetnosti   v   javnem   prostoru   za   najširše   občinstvo.   Z   namenom spodbujanja umetniške rasti ter komunikacije in povezovanja ustvarjalcev na področju  sodobnih  performativnih  in  uličnih  umetnosti,  so  na  lokalni,  nacionalni,  regionalni  in  mednarodni  ravni  aktivni  tudi  na  področju  prenosa  znanja  in  izmenjave  izkušenj   ter   partnerskega   povezovanja   oziroma   sodelovanja.  
Trajanje: 4 šolske ure
Število  udeležencev: največ 30 oseb na skupino / največ 4 skupine

 

Naziv delavnice: GLEDALIŠKI KOMPAS  - DRUŠTVO IMPRO (3. triada)
Opis : Gledališki kompas je kulturni dan za osnovnošolce ali dijake, na katerem se spoznajo z improvizacijskim gledališčem.  To  je  mladim  prijazna  oblika  uprizoritvene  umetnosti,  kjer  dramsko  besedilo  ni  vnaprej  določeno, temveč ga učenci ali dijaki razvijajo sami. Kulturni dan pripravimo na vaši šoli, kjer izvedemo 3-urne  delavnice  impro  gledališča,  sestavljene  iz  komunikacijskih,  gibalnih  in  gledaliških  iger.  Na  delavnicah udeleženci na igriv in spontan način razvijajo lastno kreativnost. Delavnicam sledi tudi odrska predstavitev. Delavnica je nastala v okviru konzorcija Umetnost način življenja.
Trajanje: 4 šolske ure
Število  udeležencev: največ 15 oseb na skupino / največ 10 skupin

 


 

PLESNA DEJAVNOST

Naziv delavnice: DVA LETEČA IN EN BOS, delavnica ustvarjalnega giba in prebujanja gibalne domišljije (1. triada)
Opis : Na delavnici bodo otroci skozi gibalne igre spontano plesno ustvarjali. Ozavestili bodo svoje primarno gibanje in z gibanjem raziskovali svoj neprecenljiv domišljijski svet.
Trajanje: 3 do 4 šolske ure
Število udeležencev: 25
Tehnične potrebe: predvajalnik glasbe, prazen prostor za gibanje

 

Naziv delavnice: PLESNO MUZICIRANJE, delavnica prepleta plesnega in glasbenega izraza (1. in 2. triada)
Opis : Zvok je valovanje in je osnovni gradnik glasbe. In tako kot z oblikovanjem zvokov ustvarjamo glasbo, tako z oblikovanjem gibov ustvarjamo ples. Na delavnici bodo otroci spoznali, kako se gib in glasba medsebojno povezujeta ter raziskovali  odnos med gibom in zvokom.
Trajanje: 3 do 4 šolske ure
Število  udeležencev: 25
Tehnične potrebe: : predvajalnik glasbe, prazen prostor za gibanje

 

Naziv delavnice: GIBLJIVA SKULPTURA, ustvarjalnica za prevajanje plesnega izraza v gibljivo skulpturo (2. in 3. triada)
Opis : Izhodišče povezovanja plesnega gibanja in likovnosti je prevajanje ene vrste umetnosti v drugo, kar nam prinese nova orodja za načine izražanja. Na delavnici bodo otroci svoje naravno gibanje prevajali v črtne risbe, barve, teksture in prostorske kompozicije. Skozi procese spoznavanja in uporabljanja različnih orodij plesne in likovne umetnosti bodo nadgradili in poustvarili nove ideje in oblikovali MOBILE.
Trajanje: 3 do 4 šolske ure
Število udeležencev: 25
Tehnične potrebe: : predvajalnik glasbe, prazen prostor za gibanje, papir, žica, škarje, tempera barve

 

Naziv delavnice: PLES OD KOD IN KAM, interaktivno predavanje o plesni umetnosti (3. triada)
Opis : Kako razumeti ples? Začnimo na začetku. Vsa živa bitja, od najmanjšega do največjega, se gibajo za svoj obstanek. Plesanje je lastno vsem ljudem po svetu v celotni zgodovini od davnine do današnjih dni. Plesni gib je tako usidran v težišču človekovega telesa. Iz te središčne točke izhaja plesni gib po hrbtenici do prstov okončin in glave… Interaktivno predavanja na informativen, doživljajski  in participativen način predstavlja idejo, prakso in postopke plesne umetnosti.
Trajanje: 1 do 2 šolski uri
Število udeležencev: 25
Tehnične potrebe: projektor in projekcijsko platno ali velik televizor

 


 

ZBOROVSKA DEJAVNOST

 

Naziv delavnice: ODKRIVAM SVOJ GLAS: VOKALNA TEHNIKA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE (1., 2. in 3. triada)
Opis : Spoznavanje lastnega glasu in njegovih zmožnosti, razvijanje zdravega in čistega pevskega tona.
Namen delavnice je navdušiti otroke za petje ter spoznavanje lastnega glasu in njegovih zmožnosti. Spoznavali bomo osnove pravilnega tvorjenja glasu in dihanja. Z dinamičnimi vajami bomo opazovali vpliv drže telesa na zvok glasu, iskali poti do sproščenega grla in raziskovali, kakšno vlogo imajo pri tem čeljust, usta, jezik in glasilke. Z oblikovanjem vokalov in konzonantov ter visokih in nizkih tonov se bomo učili, kako nastane čist, zdrav ton brez hripavosti, ki je pogosta težava otroških glasov v fazi razvoja.
Trajanje: do 3 šolske ure
Število udeležencev: 30
Tehnične potrebe: dovolj velik prostor

 

Naziv delavnice: S PRAVLJICAMI POJEM IN SE IGRAM: GLASBENO POTOVANJE MED NAJLEPŠE RISANE FILME (1. in 2. triada)
Opis: Pevska delavnica z dramskimi in plesnimi elementi, interpretacijo vlog ter razvijanjem večglasja in občutka za ritem. Ob izbranih znamenitih melodijah iz risanih filmov ali glasbenih pravljic bomo ustvarili pevsko delavnico, kjer bomo razvijali večglasje in občutek za ritem. Vključevali bomo dramske in plesne elemente, se poglobili v interpretacijo vlog in vadili prepričljivo pevsko nastopanje v skupini in kot posamezniki.
Trajanje: 3 do 4 šolske ure
Število udeležencev: 30
Tehnične potrebe: dovolj velik prostor

 

Naziv delavnice:  SREČANJE Z OPERNIM PEVCEM/PEVKO: SPREHOD PO SLAVNIH OPERNIH DELIH (1., 2. in 3. triada)
Opis: Glasbena predstava solopevca z različnimi opernimi vlogami, ponazoritev bogatih razsežnosti človeškega glasu in pevska delavnica z otroki, ob kateri bodo lahko preizkusili in doživeli lastne vokalne zmožnosti. Otroci bodo lahko vzpostavili neposredni živ stik z umetnikom, uveljavljenim slovenskim opernim oz. koncertnim solopevcem. Doživeli ga bodo od blizu v različnih pevskih vlogah in glasovnih razponih, lahko tudi ob njegovi lastni klavirski spremljavi. Lahko ga bodo povprašali o življenju pevca in se tudi sami skozi vodeno delavnico preizkusili v različnih tehnikah petja individualno in v skupini. Na koncu bodo pripravili kratko pevsko predstavo oz. nastop.
Trajanje: do 3 šolske ure
Število udeležencev: 30
Tehnične potrebe: dovolj velik prostor; zaželen klavir/pianino/klavinova

 


 

FOLKLORNA DEJAVNOST

 

Naziv delavnice: »LA-LA-BUM«: PLESNA ABECEDA ZA ZAČETNIKE (2. in 3. triada)
Opis : Ritem je bistvena lastnost vseh živih sistemov in je tudi osnova vsem plesom. Včasih gibanje sledi ritmu glasbe, drugič glasba sledi ritmu gibanja, vedno pa sta v interakciji. Delavnica »La-la-bum« je namenjena učencem 2. in 3. triade osnovne šole, v okviru katere bodo prek različnih tehnik – igre in raznih dinamičnih vaj – razvijali ritem, pridobivali sposobnost obvladovanja telesne tehnike in urili sposobnost opazovanja in gibalnega spomina.
Trajanje: 3 šolske ure
Število udeležencev: do 25
Tehnične potrebe: za izvedbo delavnice je potrebna telovadnica oziroma večji prazen prostor in CD predvajalnik

Opomba: delavnica je lahko tudi krajša in se kombinira z ostalimi folklornimi delavnicami po principu kroženja skupin po delavnicah.

 

Naziv delavnice: »POTUJEMO V RAKITNICO«: LJUDSKI PLES IN PETJE SKOZI IGRO  (1. triada)
Opis : Delavnica »Potujemo v Rakitnico« je namenjena učencem 1. triade osnovne šole, skozi katero se bodo otroci seznanili z otroškim plesnim izročilom, se naučili otroških ljudskih pesmi in spoznali že pozabljene otroške igre. Ob tem bodo razvijali ritem, sposobnosti opazovanja in učenja, petja, plesa skozi igro in pridobivali smisel za obvladovanje prostora.
Trajanje: 3 šolske ure
Število  udeležencev: do 25
Tehnične potrebe: za izvedbo delavnice je potrebna telovadnica oziroma večji prazen prostor

Opomba: delavnica je lahko tudi krajša in se kombinira z ostalimi folklornimi delavnicami po principu kroženja skupin po delavnicah.

 

Naziv delavnice: OD GLAVE DO PETE: OBLAČILNA DEDIŠČINA SLOVENCEV (1. – 3. triada)
Opis : Od glave do pete je program namenjen učencem osnovne šole, v katerem spoznavajo oblačilno dediščino na Slovenskem. V programu se vseskozi prepleta zanimivo predavanje, praktične vsebine in ustvarjanje otrok (pristop pa se razlikuje in prilagaja glede na starost otrok v skupini). Skozi 3-urno delavnico otroci spoznajo različne tipe nekdanjega oblačenja na Slovenskem, odkrivajo posebne kose oblačil, pregledajo in potipajo materiale, s katerimi se danes redkeje srečajo, iščejo vzporednice med nekdanjim in današnjim oblačenjem, z mentorjem se morda prelevijo tudi v modne oblikovalce. Ob koncu jih čaka zabaven kviz – kaj so kamižot, sklepanec, untara, parta, avba? 
Trajanje: 3 šolske ure
Število udeležencev: do 25
Tehnične potrebe: za izvedbo delavnice je potreben računalnik in projektor, vsak otrok potrebuje škarje in lepilo

Opomba: delavnica je lahko tudi krajša in se kombinira z ostalimi folklornimi delavnicami po principu kroženja skupin po delavnicah.

 

Naziv delavnice: LJUDSKA JE KUL: LJUDSKA GLASBA IN NJENO (PO)USTVARJANJE (2. in 3. triada)
Opis : Delavnica na nevsiljiv in otrokom prijazen način približa ljudsko glasbo in pomen njenega poustvarjanja. V programu se prepleta predstavitev ljudske glasbe in pomen folklorne dejavnosti, ki jo povežemo s filmsko glasbo ter praktične vsebine, ki vsebujejo izdelavo inštrumenta, spoznavanje glasbenega (po)ustvarjanja in z izdelanimi inštrumenti izvajanje različnih ljudskih glasbenih motivov iz Rezije, Prekmurja, Bele krajine, itd. Z delavnico udeleženci dobijo končni izdelek (glasbilo drumlica), utrjujejo že pridobljeno znanje iz šolskega učnega načrta o inštrumentih, komorni igri in filmski glasbi, ter pridobijo stik z ljudsko glasbo in njenim prirejanjem v sodobnosti.
Trajanje: 3 šolske ure
Število udeležencev: največ do 25
Tehnične potrebe: za izvedbo delavnice je potreben računalnik in projektor, vsak otrok potrebuje škarje in lepilo

Opomba: delavnica je lahko tudi krajša in se kombinira z ostalimi folklornimi delavnicami po principu kroženja skupin po delavnicah.

 

Cena delavnic: delavnice so plačljive. Končna cena posamezne delavnice se določi glede na število izvedenih ur, vrsto delavnice, morebitne stroške materiala ter višino potnih stroškov.

 


prospekt z opisi delavnic

(datoteka pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prospekt z opisi delavnic

(datoteka pdf)