FINANCIRANJE /REZIDENČNI CENTER/ BIVANJE 2014-2015

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) z idejnim in izvedbenim projektom Rezidenčnega centra Cankarjeva sledi zgledu podobnih ustanov doma in po svetu, katerih poslanstvo je podpora in promocija ustvarjalnosti.

Skladno s pozivom resornega ministrstva glede priprave temeljnih smernic, kriterijev  ter  načina uporabe rezidenčnih stanovanj  smo na JSKD  konec junija  2011 pripravili temeljna izhodišča in kriterije za bivanje v rezidenčnem centru »Cankarjeva«.

Glede na temeljno poslanstvo JSKD ter iz njega izpeljane strateške usmeritve, smo  javni RAZPIS ZA BIVANJE V REZIDENČNIH STANOVANJIH ločili na 2 vsebinska sklopa, in sicer:

Prvi sklop v postavlja v izhodišče mednarodno izmenjavo in kulturno udejstvovanje umetnikov, ki se kaže v sodelovanju z lokalnimi in gostujočimi mednarodnimi umetniki in umetnicami, z javnimi predstavitvami novih  dela ali dela dela, ki  so ustvarjena ali soustvarjena  v času bivanja.

Drugi sklop pa preferira  bivanje in pripravo novih projektov slovenskih in tujih kulturnih ustvarjalcev, ki  že dalj časa uspešno sodelujejo prek različnih programov in programskih vsebin JSKD (strokovna izobraževanja  in seminarji, delavnice).

 

 

   

JAVNI RAZPIS JSKD ZA IZBOR PREDLOGOV ZA BIVANJE IN
PRIPRAVO NOVIH  PROJEKTOV  TUJIH UMETNIŠKIH USTVARJALCEV V REZIDENČNEM CENTRU CANKARJEVA ZA LETO 2014 IN 2015

Status: V TEKU

Okvirno razpisano mest: 6-10*

Datum objave: 18. 11. 2013

Rok prijave: 25. 2. 2014

Število prispelih vlog: /

Besedilo razpisa: TUKAJ

 

   

JAVNI RAZPIS JSKD ZA IZBOR PREDLOGOV ZA  BIVANJE IN PRIPRAVO NOVIH PROJEKTOV SLOVENSKIH IN TUJIH KULTURNIH USTVARJALCEV PREK RAZLIČNIH PROGRAMOV IN PROGRAMSKIH VSEBIN JSKD  V
REZIDENČNEM CENTRU CANKARJEVA V LJUBLJANI ZA LETO 2014 IN 2015

Status: V TEKU

Okvirno razpisano mest: 12

Datum objave: 18. 11. 2013

Rok prijave:25. 2. 2014

Število prispelih vlog: /

Besedilo razpisa: TUKAJ

 

ARHIV RAZPISOV

JAVNI RAZPIS JSKD ZA IZBOR PREDLOGOV ZA BIVANJE IN
PRIPRAVO NOVIH  PROJEKTOV  TUJIH UMETNIŠKIH USTVARJALCEV V REZIDENČNEM CENTRU CANKARJEVA ZA LETO 2013 IN 2014

Status: V TEKU

Okvirno razpisano mest: 6-10*

Datum objave: 7. 2. 2013

Rok prijave: 31. 3. 2013

Število prispelih vlog: 26

Besedilo razpisa: TUKAJ

 

JAVNI RAZPIS JSKD ZA IZBOR PREDLOGOV ZA  BIVANJE IN PRIPRAVO NOVIH PROJEKTOV SLOVENSKIH IN TUJIH KULTURNIH USTVARJALCEV PREK RAZLIČNIH PROGRAMOV IN PROGRAMSKIH VSEBIN JSKD  V
REZIDENČNEM CENTRU CANKARJEVA V LJUBLJANI ZA LETO 2013 IN 2014

Status: V TEKU

Okvirno razpisano mest: 12

Datum objave: 7. 2. 2013

Rok prijave: 31. 3. 2013

Število prispelih vlog: 14

Besedilo razpisa: TUKAJ

 

 

 

 

Dodatne informacije:

Marjeta PEČARIČ, pomočnica direktorja za razvojne projekte

E: marjeta.pecaric@jskd.si
T: 01/2410-530