JAVNI RAZPISI IN POZIVI / VPR-2019/2020

Javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2019 in 2020 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka VPR-2019/2020)

Med 11. januarjem in 11. februarjem 2019 je bil odprt javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2019 in 2020 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ( VPR-2019/2020).

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bodo kulturna društva izvedla v letih 2019 in 2020. Razpisni področji sta bili zborovska in folklorna dejavnost.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 50.000,00 € na letni ravni (35.000,00 € za zborovsko in 15.000,00 € za folklorno dejavnost). JSKD je v roku prejel 5 vlog.

Strokovno programski komisiji sta pregledali vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe. V sofinanciranje so bili sprejeti 3 projekti, ki izpolnjujejo vse splošne kriterije in so pri presoji vsebinskih kriterijev prejeli najmanj 230 od možnih 340 točk. Povprečen dodeljen znesek na odobren projekt znaša 12.333,33 €.

Strokovno programska komisija za zborovsko dejavnost je ocenila, da je kvalitativni nivo prijavljenih projektov prenizek, da bi med njih razdelila vsaj 90 % sredstev, razpoložljivih za zborovsko dejavnost, zato bo razpis v višini preostalih sredstev (13.000,00 €) ponovoljen.

 


 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

 

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

mag. Urška Bittner Pipan

pomočnica direktorja za program

T: 01 24 10 502

E: urska.bittner@jskd.si

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

strokovni delavec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

Vzorci obrazcev:

vzorec prijave folklorna dejavnost

vzorec prijave zborovska deavnost

ocenjevalni list folklorna dejavnost

ocenjevalni list zborovska deavnost

Vzorci vam služijo le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge