JAVNI RAZPISI IN POZIVI / PR 2013 7REZULTATI

JAVNI PROJEKTNI RAZPIS PR-2013

REZULTATI JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI, KI JIH BO V LETU 2013 SOFINANCIRAL JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

 

Med 25. januarjem in 25. februarjem 2013 je bil odprt javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2013 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti  (PR-2013).

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve), izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ali založniški, filmski in video projekti.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 342.000,00 €. JSKD je v roku prejel 891 vlog. 4 vloge so bile na željo vlagatelja umaknjene iz nadaljnje obravnave, 29 jih je bilo zavrženih s sklepom, ker so bile vložene s strani neupravičenih oseb.

Strokovne programske komisije so pregledale vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe. V sofinanciranje je bilo sprejetih 481 projektov, ki izpolnjujejo vse splošne kriterije in so pri presoji posebnih kriterijev prejeli najmanj 65 od možnih 100 točk. Povprečen dodeljen znesek na odobren projekt znaša 691,62 €.

 

Rezultati razpisa /excelova datoteka /.

* Priponka je excelova preglednica, ki je razdeljena na odobrene in zavrnjene projekte. Med obema kategorijama se premikate po spodnjih zavihkih: "odobreni" in "zavrnjeni".

 

 

 


 

RAZPISI JSKD - Aplikacija

 

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

mag. Urška Bittner Pipan

pomočnica direktorja za program

T: 01 24 10 502

E: urska.bittner@jskd.si

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

strokovni delavec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si