JAVNI RAZPISI IN POZIVI / PR 2015

JAVNI PROJEKTNI RAZPIS PR 2015

Rezultati

 

Med 30. januarjem in 2. marcem 2015 je bil odprt javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2015 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti  (PR-2015).

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve), izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ali založniški, filmski in video projekti.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 313.640,00 €. JSKD je v roku prejel 684 vlog. 25 vlog je bilo zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev zavrženih s sklepom.

Strokovne programske komisije so pregledale vse popolne in pravočasne vloge, ki so jih vložile upravičene osebe. V sofinanciranje so bili sprejeti  404 projekti, ki izpolnjujejo vse splošne kriterije in so pri presoji vsebinskih kriterijev prejeli najmanj 65 od možnih 100 točk. Povprečen dodeljen znesek na odobren projekt znaša 721,95 €.

 

 

SPREJETI PROJEKTI

ZAVRNJENI PROJEKTI 

Aplikacija za pripravo vloge

(Digitalna potrdila SIGEN-CA izdaja zaupanja vreden overitelj na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, zato mirno potrdite njegovo uporabo, če vas spletni brskalnik to vpraša.)

 

 

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

mag. Urška Bittner Pipan

pomočnica direktorja za program

T: 01 24 10 502

E: urska.bittner@jskd.si

 

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

strokovni delavec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

VZOREC OBRAZCA
vam služi le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge