JAVNI RAZPISI IN POZIVI / PR 2021

javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2021 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka PR-2021)

 

Med 26. februarjem in 26. marcem 2021 je bil odprt javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2021 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti  (PR-2021).

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve), izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ali založniški, filmski in video projekti.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 337.960,00 €. JSKD je v roku prejel 525 vlog. Zaradi neizpolnjevanje razpisnih pogojev je bilo 32 vlog zavrženih s sklepom.
Komisije so v nadaljevanju obravnavale preostalih 493 vlog za sofinanciranje, ki so bile vložene s strani 295 predlagateljev. Na predlog komisij je bilo v sofinanciranje sprejetih 423 projektov v skupni vrednosti 326.860,00 €. Povprečni dodeljeni znesek na odobreni projekt znaša 772,72 €.

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

 

 


 

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

Sprejeti projekti

Zavrnjeni projekti

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

samostojni strokovni svetovalec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

Maja Papič

producentka za program

T: 01 24 10 502

E: maja.papic@jskd.si

 

Vzorec obrazcev

vam služi le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge