JAVNI RAZPISI IN POZIVI / PR 2023

 

javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: razpis, oznaka PR-2023)

 

Med 3. marcem in 3. aprilom 2023 je bil odprt javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti  (PR-2023).

Predmet razpisa je bilo sofinanciranje projektov kulturnih društev in njihovih zvez, ki bodo izvedeni kot prireditve (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve), izobraževanja in strokovna usposabljanja za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti ali založniški, filmski in video projekti.

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za predmet razpisa je znašala 245.465,00 €. JSKD je v roku prejel 564 vlog, ki so bile vložene s strani 340 prijaviteljev. Zaradi neizpolnjevanje razpisnih pogojev je bilo 89 vlog zavrženih s sklepom. Ena vloga je bila na željo prijavitelja umaknjena iz postopka pred izdajo odločbe.
Komisije so v nadaljevanju obravnavale preostalih 474 vlog za sofinanciranje. Na predlog komisij je bilo v sofinanciranje sprejetih 314 projektov v skupni vrednosti 239.753,00 €. Povprečni dodeljeni znesek na odobreni projekt znaša 763,55 €.

 

 

Sprejeti projekti

 

Zavrnjeni projekti

 

 

 

 


 

 

 

Sprejeti projekti

 

Zavrnjeni projekti

 

 

 

Aplikacija za pripravo vloge

 

Vzorec obrazcev

vam služi le kot pomoč za vnos podatkov v aplikaciji za pripravo vloge

 

Dodatne informacije:

SPLOŠNE INFORMACIJE IN POROČILA:

Matej Maček

samostojni strokovni svetovalec

T: 01 24 10 518

E: matej.macek@jskd.si

 

SPLOŠNE IN VSEBINSKE INFORMACIJE:

 

Mag. Jani Šalamon

pomočnik direktorja za program

E: jani.salamon@jskd.si,

T: 01/24-10-521

 

Tomaž Simetinger

Dr. Tomaž Simetinger

pomočnik direktorja za posebne projekte

E: tomaz.simetinger@jskd.si,

T: 01/24-10-502.