PROSTA DELOVNA MESTA

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

VODJA GLAVNE PISARNE - M/Ž

Delodajalec: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Datum objave: 14. 09. 2021

Prijava do: 21. 09. 2021

Število delovnih mest: 1

Določen čas (12 mes.)

40 ur/teden

visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.

Registrska št.:
OE86255

Upravna enota delovnega mesta:
LJUBLJANA

Opis del in nalog:

DELA IN NALOGE: - VODI IN ORGANIZIRA DELO GLAVNE PISARNE; - PRIPRAVLJA SKLEPE; - PRIPRAVLJA POGODBE O ZAPOSLITVI TER DODATKE K POGODBAM O ZAPOSLITVI; - PRIPRAVLJA IN IZVAJA POSTOPKE V ZVEZI S KADROVSKIMI SPREMEMBAMI (RAZPISI, ODPOVEDI, -UPOKOJITVE, NAPREDOVANJA…); -VNAŠA PODATKE V OSNUTKE SKLEPOV (REDNI, IZREDNI DOPUSTI), POGODBE O ZAPOSLITVI, IN DRUGE DOKUMENTE; - VODI VSE KADROVSKE EVIDENCE TER SPOROČA O SPREMEMBAH ZA DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE; - ORGANIZIRA IN IZVAJA PROGRAM VARSTVA PRI DELU TER OBDOBNE ZDRAVNIŠKE PREGLEDE; - VODI VLOŽIŠČE (KNJIŽBA VHODNE IN IZHODNE POŠTE ZA CENTRALNO SLUŽBO); - TEKOČE ARHIVIRA GRADIVA ZA CENTRALNO SLUŽBO; - PRIPRAVLJA GRADIVA ZA PREDAJO ARHIVARJU; - IZVAJA PISARNIŠKO POSLOVANJE – PRIPRAVLJA DOPISE, USKLAJUJE TERMINE ZA SESTANKE IN SEJE, - OPRAVLJA DRUGA DELA, POTREBNA ZA UČINKOVITO PISARNIŠKO POSLOVANJE ZA UPRAVO SKLADA; - IZVAJA ELEKTRONSKO PISARNIŠKO POSLOVANJE – SKENIRA IN ARHIVIRA VHODNE DOKUMENTE IN IZHODNE DOKUMENTE; - OPRAVLJA DRUGA SORODNA STROKOVNA DELA PO NALOGU NADREJENEGA.

Izobrazba:
visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.

Delovne izkušnje:
1 leto

Računalniška znanja:
urejevalniki besedil - zahtevno
delo s preglednicami - zahtevno
delo z bazami podatkov - zahtevno
poznavanje računalniških omrežij - zahtevno

Drugi pogoji:
Osnovni plačilni razred: 27. Pričetek dela: 1.11.2021

Trajanje zaposlitve:
Določen čas, 12 mesecev

Poskusno delo:
3 mes.

Način prijave kandidata:
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti:Dodatne informacije:
ANITA OFENTAVŠEK, 
telefon: 
01 2410 514,
e-naslov: 
kadrovska@jskd.si

naslov: 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
Štefanova ulica 5,
1000 LJUBLJANA

Objava PD na:
LJUBLJANA