FINANCIRANJE

Pogosta vprašanja


Vprašanje: Uporabljam Internet explorer 8 (ali novejšo verzijo) pa me aplikacija kljub temu opozarja, da uporabljam nepriporočen brskalnik.

Odgovor: Vaš brskalnik deluje v t.i. Združljivostnem pogledu (compatibility view). Izberite orodja (tools), nastavitve združljivostnega pogleda (compatibility view settings) in odstranite jskd.si s seznama strani, ki vam jih brskalnik prikazuje v tovrstnem pogledu.


Vprašanje: Katero številko odločbe in datum odločbe naj vpišemo v rubriki status društva v javnem interesu? (Status društva v javnem interesu: »Da«, »Ne«)

Odgovor: Ko označite odgovor »Da«, v nadaljevanju vpišite številko odločbe, s katero je Ministrstvo za kulturo vašemu društvu podelilo status društva v javnem interesu na področju kulture. Status se pridobi na podlagi zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo, in ob smiselni uporabi predpisov, ki urejajo delovanje društev. Če vaše društvo nima omenjenega statusa, označite možnost »Ne«.

Vprašanje: Je potrebno oddati vlogo v elektronski in v tiskani obliki?

Odgovor: Da. Sprva vlogo izpolnite v aplikaciji za pripravo vloge nato jo v tiskani obliki pošljite na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana.

Vprašanje: Kaj pomeni »Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi?«

Odgovor: Po predlogi pomeni, da na kuverto (v kateri pošljete tiskano vlogo po pošti) nalepite zadnji tiskani list vloge iz aplikacije -  vsebuje naslov Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana in črtno kodo vloge). Na kuverto ne pišite naslova, ampak le prilepite omenjen list (t.i. predlogo).

Vprašanje: Ali moramo k vlogi prilagati potrdilo o registraciji društva (iz AJPES-a)?

Odgovor: Potrdila vam ni potrebno prilagati, ker aplikacija za pripravo vlog omogoča avtomatičen prenos podatkov društva iz registra AJPES.