FOLKLORNA DEJAVNOST


OTROŠKI FOLKLORNI TABOR


Debeli Rtič, od 24. do 27. septembra 2009V Mladinskem zdravilišču Rdečega križa na Debelem Rtiču je potekal 20. otroški folklorni tabor, ki se ga je udeležilo nekaj manj kot 150 udeležencev. Med njimi je bilo petdeset vodij otroških folklornih skupin, dvajset godcev in nekaj manj kot 80 otrok, ki se v folklornih skupinah ukvarjajo s poustvarjanjem otroških iger in plesov.

 

V preteklih dveh desetletjih so se prav na otroških folklornih taborih rojevale in razvijale ideje, ki so bogatile delovanje otroških folklornih skupin. S pogledom v preteklost, a z mislijo na sodobnost in prihodnost smo na letošnjem folklornem taboru ustvarjali nove programe ter ob tem razmišljali o možnostih razvoja otroških folklornih skupin v prihodnje. Na otroški folklorni tabor smo povabili nekaj ljudi, ki so sodelovali na preteklih, ob njih pa poskrbeli tudi za dve osvežitvi - za deloma prenovljeno vodstvo in za poseben program z dvema gostujočima skupinama.

Tabora sta se v celoti udeležili Otroška folklorna skupina Lončki iz Dolenje vasi in Otroška folklorna skupina Ajda iz Besnice, ki sta pod vodstvom njihovih vodij ter Nežke Lubej, Adriane Gaberščik, Mojce Lepej, Saše Galeta in Malči Možina delali samostojno, drugi udeleženci tabora pa so deloma lahko spremljali njihovo delo. Vsi skupaj so bili razdeljeni v šest delovnih skupin, znotraj katerih so ob strokovni pomoči mag. Metke Knific, Saše Meglič, Marije Jurtela in Maruše Stres ter ob sodelovanju otrok ustvarjali nov program. V vsaki skupini smo določili organizacijskega vodja, ki je skrbel za aktivno delo. Sobotno dopoldne in popoldne je popestrilo predavanje Rada Mužana, ki je vodje skupin in otroke seznanjal z odrskimi zakonitostmi.

 

Tabor se je zaključil z nedeljsko enourno produkcijo, v kateri je bilo predstavljenih šest novih odrskih postavitev. Utrinke iz nekaterih si lahko ogledate spodaj.

 

 

FOTOGALERIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fotografije:
Janez Eržen
janez.erzen@jskd.si

 

Informacije:

dr. Bojan Knific,
samostojni strokovni svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

Razpis

 

Razpis