FOLKLORNA DEJAVNOST


SEMINAR
PLESNO IZROČILO IN RAZVIJANJE PLESNOSTI OTROK
Ptuj, sobota 26. november 2011

R  A  Z  P  I  S

Po dobrih izkušnjah iz preteklega leta seminar za razvoj plesnosti z enako vsebino pripravljamo tudi letos, in sicer tokrat na Ptuju.

Vsi se zavedamo, da sposobnost plesanja človeku ni dana samo po sebi, ampak se jo je potrebno priučiti. Razvijanje plesnih sposobnosti je pomembno tako za plesalce sodobnega plesa in baletnike, kot tudi za člane otroških folklornih skupin, ki poustvarjajo in v sodobnost prenašajo plesno izročilo.

Letošnji seminar za razvoj plesnosti posvečamo spoznavanju različnih načinov razvijanja plesnih sposobnosti, in sicer v prepletu s spoznavanjem nekaterih prvin otroškega izročila. Seminar bo vodila mag. Metka Knific, ki je več let učila skupino otrok v Tržiču, se študijsko ukvarja z metodiko poučevanja in strokovno spremlja srečanja otroških folklornih skupin.

Seminar namenjamo:

  • vodjem otroških folklornih skupin;
  • perspektivnim članom odraslih folklornih skupin, ki bi vodje lahko postali v prihodnje;
  • učiteljem, ki plesno izročilo vnašajo v redni izobraževalni program.

Kraj dogajanja: Narodni dom Ptuj, Jadranska ulica 13, Ptuj.

Čas dogajanja:
sobota, 26. november. Začetek ob 9. uri, vmesni odmor za kosilo, zaključek ob 17. uri.

Kotizacija: 40 €.

Rok prijave
Prijave pošljite najkasneje do ponedeljka, 14. novembra 2011 na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /za folklorni seminar/. Število udeležencev na seminarju bo zaradi kakovostnejšega dela omejeno. Prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej. (V primeru prevelikega števila prijavljenih vas bomo o izboru obvestili, sicer pa dodatnih obvestil, da ste na seminar sprejeti, ne bomo pošiljali.)

Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite.

Kaj morate še vedeti?

Na seminar prinesite udobno obleko in obutev (telovadne copate, plesne čevlje).

Informacije:

 

Franci Cotman,
strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

dr. Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

 

Prijavnica

 

Prijavnica