FOLKLORNA DEJAVNOST


SEMINARJI

KINETOGRAFIJA
Rogaška Slatina, 7. in 8. november 2009

 


RAZPIS


Slovenski ljudski plesi, ki so objavljeni v knjigah Mirka Ramovša, pa tudi objave nekaterih drugih avtorjev, ki so raziskovali slovensko plesno izročilo, so v delih, s katerimi si pri svojem delu pomagajo tudi folklorniki, opisani besedno, veliki večini pa je dodan tudi znakovni zapis. Na Slovenskem je z lastnim znakovnim sistemom plese zapisovala Tončka Marolt, dr. Bruno Ravnikar pa je v rabo vpeljal mednarodno plesno pisavo - kinetografijo, katere poznavanje je za današnje vodje folklornih skupin brez dvoma nujno, če želijo ustvarjati nove programe ali pa če želijo v ustrezni podobi ohranjati stare.

 

Z namenom, da bi izboljšali poznavanje kinetografije - pisanje, predvsem pa branje objavljenih zapisov - razpisujemo poseben seminar, ki bo v celoti posvečen tej temi. Namenjen je popolnim začetnikom, torej tistim, ki se s kinetografijo še niste srečali, in vsem, ki ste že obiskovali začetni seminar za vodje folklornih skupin in tam poslušali predavanja o kinetografiji, a bi znanje radi obnovili. Zato da bi ustrezna znanja ponudili tako začetkom kot tistim, ki ste se s kinetografijo že srečali, bomo udeležence razdelili v dve skupini, vsaka pa bo delala po svojem programu.

 

Začetnikom bo osnove kinetografije predstavila dr. Rebeka Kunej. V prvem delu se boste seznanili z zapisovanjem osnovnih položajev in gibov posameznih delov telesa s poudarkom na zapisih rok in nog, v drugem delu pa z branjem preprostejših zapisov slovenskih ljudskih plesov.


Delo tistih, ki ste se z osnovami kinetografije že srečali, bodo usmerjali ljudje, ki se z zapisovanjem in branjem kinetogramov srečujejo v praksi, in sicer Mirko Ramovš, Neva Trampuš in Vasja Samec. Prvi del bo namenjen ponavljanju osnov kinetografije in seznanjanju s pomeni znakov znotraj tričrtnega sistema kinetografije, drugi del pa branju zapisov slovenskih ljudskih plesov.

 

Na seminarju boste za gotovino lahko kupili knjigo dr. Bruna Ravnikarja Kinetografija, ples in gib, ki jo je leta 2004 izdala Zveza ljudskih tradicijskih skupin Slovenije. Cena: 35 EUR.

 

 

Na seminar ste vabljeni:


- izprašani in strokovni vodje odraslih folklornih skupin;
- vodje odraslih folklornih skupin, ki začetnega seminarja še niste obiskovali ali pa ga niste uspešno zaključili;
- vodje otroških folklornih skupin;
- člani odraslih folklornih skupin, ki bi vodje želeli postati.


Na seminar še posebej vabimo vse, ki ste v zadnjih letih opravljali začetni seminar za vodje otroških folklornih skupin, v okviru katerega se s kinetografijo niste srečali, a bi vam njeno poznavanje pri delu zelo koristilo.

 

 

OKVIRNI URNIK:


sobota

 

URA SKUPINA A SKUPINA B
9.00 Prihod in namestitev. =
10.00 - 10.30 dr. Bojan Knific: uvod v seminar.  
10.30 - 12.30 dr. Rebeka Kunej: spoznavanje znakovnega sistema zapisovanja. Mirko Ramovš: ponavljanje osnov kinetografije.
     
13.00 Kosilo. =
15.00 - 17.00 dr. Rebeka Kunej: spoznavanje osnovnih znakov in njihovega pomena. Vasja Samec in Neva Trampuš: ponavljanje osnov na podlagi branja.
     
     
17.00 - 18.30 dr. Rebeka Kunej: pozicijski kinetogrami. Vasja Samec in Neva Trampuš: ponavljanje osnov na podlagi pisanja.
     
19.00 Večerja. =
20.00 - 22.00 Mirko Ramovš: delo v manjših skupinah; od zapisa do plesa. =

 

 


nedelja

 

URA SKUPINA A SKUPINA B
8.00 - 9.00 Zajtrk. =
9.00 - 12.00 dr. Rebeka Kunej: spoznavanje novih znakov in branje zapisov. Mirko Ramovš: zapisovanje preprostejših plesov; branje zahtevnejših kinetogramov.
12.00 - 12.30 dr. Bojan Knific: skupni zaključek. =
13.00 Kosilo in odhod domov. =

 

 

Kotizacija znaša 45 EUR (DDV je vključen) in jo boste plačali na podlagi izdanega predračuna. Vanjo niso vključeni stroški bivanja in prehrane, ki znašajo 30 EUR na osebo in jih boste poravnali z gotovino ali na podlagi naročilnice, ki jo prinesite s seboj.

 

 

Kaj morate še vedeti?


- Prihod udeležencev je predviden v soboto, 7. novembra 2009, ob 9. uri.
- Bivali in delali bomo v Dijaškem domu Rogaška Slatina, Steklarska ulica 1, 3250 Rogaška Slatina.
- S seboj ne pozabite prinesti naročilnice.
- S seboj prinesite zvezek (ali liste) z visokim karom, navaden svinčnik, radirko in ravnilo.

 

 

Rok prijave:


Vaše prijave pričakujemo najkasneje do srede, 28. oktobra 2009 na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /za folklorni seminar/. Prosimo vas, da se na seminar prijavite preko območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite. Če bo prijavljenih več kot imamo prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej. Če boste na tabor sprejeti, dodatnih obvestil ne bomo pošiljali, če pa bo vaša prijava zavrnjena, vas bomo o tem obvestili.


 

Informacije:

 

Franci Cotman,
strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

dr. Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

Prijavnica

 

Prijavnica