FOLKLORNA DEJAVNOST


RAZPIS

 

 

RINGARAJA 2010
SEMINAR VPLIV STAROSTI OTROK NA OBLIKOVANJE PROGRAMOV OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN IN FOLKLORNIH KROŽKOV
Rogaška Slatina, sobota, 29. maj 2010

 

 

Seminar s podnaslovom Vpliv starosti otrok na oblikovanje programov otroških folklornih skupin in folklornih krožkov bo v soboto, 29. maja 2010 potekal na II. osnovni šoli v Rogaški Slatini.

 

Ob državnem srečanju otroških folklornih skupin, ki poteka pod nazivom Ringaraja 2010, že četrtič razpisujemo tudi seminar, namenjen vsem, ki se ukvarjate s poustvarjanjem izročila v vrtcih in osnovnih šolah ter v otroških folklornih skupinah in folklornih krožkih. Združitev praktičnega spoznavanja otroškega in otrokom primernega ljudskega izročila z ogledom državnega srečanja otroških folklornih skupin se je v preteklih letih pokazala kot izjemno koristna, saj spoznavanju področja sledijo odrske predstavitve izbranih otroških folklornih skupin, ob katerih udeleženci izobraževanja dobijo konkreten vpogled v prakso.


Seminarja se lahko udeležijo odrasli in otroci, slednjim je udeležba na seminarju lahko hkrati nagrada za njihov trud.

 

Na seminar ste vabljeni:

* vodje otroških folklornih skupin v vrtcih, osnovnih šolah in društvih,
* pomočniki vodij otroških folklornih skupin, organizatorji dejavnosti, predsedniki društev ...,
* vzgojitelji, razredni in predmetni učitelji, ki ste po šolskem kurikulumu prvine izročila dolžni vnašati v redno izobraževanje,
* člani odraslih folklornih skupin, ki bi bili kdaj v prihodnje pripravljeni delati z otroki,
* člani otroških folklornih skupin (stari od 8 do 15 let),
* vodje odraslih folklornih skupin, ki vas zanima delo otroških skupin.

 

Opozorilo:

 

Če bo vaša skupina morda izbrana na državno srečanje, potem udeležba na seminarju ne bo mogoča (predlagamo, da se na seminar prijavite, ob morebitnem izboru pa bomo prijavo pravočasno umaknili).

 

 

Predavatelji:


Poleg izkušenih folklornikov smo tokrat medse ponovno povabili Damjana Trbovca, igralca, zaposlenega v Slovenskem ljudskem gledališču Celje, ki kot strokovni spremljevalec srečanj otroških in odraslih gledaliških skupin pozna delo z otroki in ima pripravljenih vrsto napotkov, kako delati, da bo otroška odrska igra prepričljiva. Medse smo povabili Mojco Kmetec, ki se v Rogaški Slatini ukvarja z vzgojo mladih folklornikov in sodeluje tudi v projektih Zavoda za šolstvo. Z nami bodo še Nežka Lubej, ki redno predava in vodi vaje na različnih seminarjih v okviru folklorne dejavnosti, mag. Metka Knific, ki je praktično delala z več otroškimi folklornimi skupinami in se poustvarjanju plesnega izročila pri otrocih posveča tudi študijsko, ter dr. Inge Breznik, ki ob drugih etnomuzikoloških prizadevanjih tovrstno dejavnost usmerja na Zavodu za šolstvo.

Sistem dela in program:


Udeležence bomo, če bo le mogoče glede na željo (ki jo boste zapisali v prijavnici), razdelili v več skupin. Vsaka skupina bo delala samostojno, na koncu pa predstavila svoje delo in rezultate tega dela na sklepni predstavitvi.

 


* 1. skupina: Damjan Trbovc: RAZVIJANJE IGRALSKIH SPOSOBNOSTI PRI OTROCIH


Delo bo potekalo povsem praktično. Predstavljene bodo različne vaje, ob izvajanju katerih je mogoče razvijati občutek za odrski govor, ob tem pa bodo nakazane možnosti reševanj težav z vključevanjem besedila v odrske postavitve otroških folklornih skupin. V skupini bodo predvidoma sodelovali otroci in odrasli.

 


* 2. skupina: Mojca Kmetec: GRADIVO ZA DELO S PREDŠOLSKIMI OTROKI


Mojca Kmetec bo praktično predstavila otroške plesne in druge igre, ki so primerne predšolskim otrokom. Na praktičnih primerih bo opozorila na metodiko učenja ljudskega plesa in predstavila primer priprave nove odrske postavitve. V skupini bodo predvidoma sodelovali le odrasli.

 


* 3. skupina: Nežka Lubej: POZABLJENE OTROŠKE IGRE


O otroških plesih in igrah imamo precej manj konkretnih zapisov kot o plesih odraslih, po opisih, ki obstajajo, pa preredko posegamo in tako ti ostajajo skoraj pozabljena črka na papirju. Nežka Lubej vas bo na pozabljene opise iger, ki bi bile lahko zanimive tudi za nastopanje, opozorila in vas po zapisih teh iger naučila. V skupini bodo predvidoma sodelovali le odrasli.

 


* 4. skupina: mag. Metka Knific: OTROŠKE PETE IGRE


Plesi odraslih so objavljeni v številnih različicah, manj pa je znanih in zapisanih različic otroškega, s petjem in plesom povezanega izročila. A zapisi različnih s petjem povezanih iger in plesov obstajajo, so pa sorazmerno redko predstavljeni otrokom, še redkeje jih v kakovostni izvedbi vidimo v okviru otroških folklornih skupin in folklornih krožkov. Natančnemu spoznavanju teh se bo na seminarju posvetila mag. Metka Knific. V skupini bodo predvidoma sodelovali le odrasli.

 


* 5. skupina: dr. Inge Breznik: OTROŠKO IZROČILO V OSNOVNIH ŠOLAH


Učni načrti v osnovnih šolah od učiteljev zahtevajo, da otroško izročilo in plesno izročilo odraslih vključujejo v redno izobraževanje. To narekujejo v učnem načrtu zapisani cilji, prek plesnega izročila pa je mogoče uresničevati tudi t. i. skriti kurikulum. Dr. Inge Breznik bo na seminarju praktično predstavila vrsto možnosti, kako plesno izročilo na zanimiv način predstaviti otrokom in ga vključiti v izobraževalni proces. V skupini bodo predvidoma sodelovali le odrasli.

 


*** Če prijav ne bo dovolj, da bi lahko delali v predvidenih skupinah, bomo program skrčili.

 

 

OKVIRNI URNIK:


9.00 - 9.30

Zbiranje udeležencev.

9.30

Uvod v seminar

10.00 - 12.00

Delo v skupinah (z vmesnimi odmori).

12.00

Kosilo.

13.00

Delo v skupinah.

14.30

Predstavitev skupin in dela v njih. Analiza.

16.00 - 18.00

Ogled Ringaraja 2010.

 


Kotizacija za vse udeležence znaša 22 EUR (DDV je vključen) in jo boste plačali na podlagi izdanega predračuna. Vanjo so vključeni tudi stroški kosila.

 


Kaj morate še vedeti?


- Prihod udeležencev je predviden v soboto, 29. maja 2010, ob 9. uri.
- Dobimo se na II. osnovni šoli Rogaška Slatina, Ulica Kozjanskega odreda 4, Rogaška Slatina.
- S seboj ne pozabite prinesti udobne obutve in obleke za ples.

 


Rok prijave:


Vaše prijave pričakujemo najkasneje do petka, 14. maja 2010, na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /za folklorni seminar/. Prosimo vas, da se na seminar prijavite prek vaše območne izpostave JSKD, oz. da jih s prijavo seznanite. Če bo prijavljenih več kot imamo prostih mest, bomo upoštevali prijave, ki bodo na naš naslov prišle prej. Če boste na seminar sprejeti, dodatnih obvestil ne bomo pošiljali, če pa bo vaša prijava zavrnjena, vas bomo o tem obvestili.

 

Informacije:

 

Franci Cotman,
strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

dr. Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

 

Program srečanja

 

Program srečanja