FOLKLORNA DEJAVNOST


RINGARAJA 2010
DRŽAVNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN
Rogaška Slatina, sobota, 29. maj 2010

 

 

V soboto, 29. 5. 2010, ob 16. uri se je v dvorani Kulturnega centra v Rogaški Slatini predstavilo devet izbranih otroških folklornih skupin iz vse Slovenije. Program sta na podlagi ogledov sedmih regijskih srečanj, ki so v mesecu aprilu in maju potekali na Bledu, Ptuju, v Mariboru, Krškem, na Ravnah na Koroškem, v Postojni in Litiji, pripravili državni strokovni spremljevalki srečanj Petra Nograšek in Neva Trampuš. V sistemu selekcije je sodelovalo prek 200 otroških folklornih skupin iz Slovenije in zamejstva, ki so se območnih in regijskih srečanj udeležujejo s kratkimi 5 do 10 minut dolgimi programi.

Iz spremne besede:
Razkorak med bolj in manj kakovostnimi otroškimi folklornimi skupinami se v zadnjih letih povečuje, kar je predvsem posledica bolj ali manj izkušenih in zavzetih vodij. Na eni strani imamo vodje otroških folklornih skupin, ki so pripravljeni v ljubiteljsko raziskovalno in poustvarjalno delo vložiti ogromno svojega prostega časa, na drugi strani pa tiste, ki so jim bolj kot delo pomembne v šolskem sistemu priznane ure ali denar. Slednji pričujočega kratkega besedila ne bodo prebrali, kajti po izkušnjah sodeč si Ringaraja ogledajo ljudje, ki imajo radi izročilo, ga spoštujejo in se z veseljem in ponosom ukvarjajo s folklorno dejavnostjo. Ni pomembno ali se skupina s programom, ki je predstavljen na območnem srečanju, uvrsti na regijsko ali državno raven. Pomembno je, da kakovostno opravlja svoje poslanstvo, ki naj bo usmerjeno v poustvarjanje otroškega in otrokom prilagojenega izročila. Zato na tem mestu izrekam iskreno zahvalo vsem, ki vam je mar za izročilo, hkrati pa vas spodbujam, da z močnim aplavzom spodbudite tiste, ki se bodo predstavili na državnem srečanju. Letos se predstavljajo skupine, ki sta jih na podlagi ogledov regijskih srečanj izbrali Petra Nograšek in Neva Trampuš, prihodnje leto se bodo morda predstavile skupine, ki jih vodite vi. Verjemite, da jih bo z aplavzom pospremljen ogled ohrabril, prav tako kot bi (in bo) vas, ko (in če) boste na njihovem mestu. 

dr. Bojan Knific,
samostojni strokovni svetovalec
za folklorno dejavnost

FOTOGALERIJA


Otroška folklorna skupina Vrelčki, POŠ Kostrivnica


Otroška folklorna skupina Vrelčki, POŠ Kostrivnica


Otroška folklorna skupina Vrelčki, POŠ Kostrivnica


Otroška folklorna skupina OŠ Janka Glazerja in vrtca Ruše


Otroška folklorna skupina OŠ Janka Glazerja in vrtca Ruše


Otroška folklorna skupina OŠ Janka Glazerja in vrtca Ruše


Otroška folklorna skupina Klasek, OŠ Miklavž pri Ormožu


Otroška folklorna skupina Klasek, OŠ Miklavž pri Ormožu


Otroška folklorna skupina Klasek, OŠ Miklavž pri Ormožu


Otroška folklorna skupina Podružnične šole Ponikve, JVIZ OŠ Dobrepolje


Otroška folklorna skupina Podružnične šole Ponikve, JVIZ OŠ Dobrepolje


Otroška folklorna skupina Podružnične šole Ponikve, JVIZ OŠ Dobrepolje


Otroška folklorna skupina OŠ Šentjernej


Otroška folklorna skupina OŠ Šentjernej


Otroška folklorna skupina OŠ Šentjernej


Otroška folklorna skupina KUD Oton Župančič, Artiče


Otroška folklorna skupina KUD Oton Župančič, Artiče


Otroška folklorna skupina KUD Oton Župančič, Artiče


Starejša otroška folklorna skupina KD FS Karavanke, Tržič


Starejša otroška folklorna skupina KD FS Karavanke, Tržič


Starejša otroška folklorna skupina KD FS Karavanke, Tržič


Starejša otroška folklorna skupina FD Rožmarin, Dolena


Starejša otroška folklorna skupina FD Rožmarin, Dolena


Starejša otroška folklorna skupina FD Rožmarin, Dolena


Otroška folklorna skupina Kresnice, OŠ Brežice


Otroška folklorna skupina Kresnice, OŠ Brežice


Otroška folklorna skupina Kresnice, OŠ Brežice


Vsi nastopajoči

Fotografije:
Janez Eržen
janez.erzen@jskd.si

Informacije:

 

Franci Cotman,
strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

dr. Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

 

Program

 

Seminar

 

Program

Seminar