FOLKLORNA DEJAVNOST


SVETOVANJA NA TERENU

(namenjeno slovenskim in manjšinskim pevskim, godčevskim in folklornim  skupinam)


R  A  Z  P  I  S

V zadnjih letih veliko folklornikov, vodij pevskih skupin in njihovih članov redno obiskuje številne seminarje, ki ponujajo znanja za kakovostno delo, kljub temu pa pri ogledu srečanj ugotavljamo, da nekatere skupine zaradi posameznih pomanjkljivosti ne zmorejo preseči lokalnih ali regijskih okvirov. Poleg tega se vse več vodij folklornih, pevskih in godčevskih skupin obrača na nas s prošnjo, da bi jim pri delu pomagali. Želijo si konkretnih napotkov glede priprave novega programa ali preoblikovanja obstoječega. Marsikatera pevska skupina sama ne zmore postaviti basa, pa ve, da bi bilo to nujno za njen napredek. Skupinam in njihovim vodjem navadno v pogovoru skušamo svetovati, vendar pa bi za bolj bistven kakovosten premik, ki si ga mnogi želijo, potrebovali več kot zgolj pogovor.

Zato smo se že v letu 2010 odločili, da folklornim skupinam, ki bi si svetovanja na terenu želeli, ponudimo pomoč. Leta 2011 s tem razpisom enako možnost ponujamo pevskim in godčevskim skupinam.

K sodelovanju smo povabili ljudi, za katere menimo, da bodo skupinam skladno z merili, ki jih imamo, lahko pomagali, vse, ki bi si strokovne pomoči želeli, pa vabimo, da se na razpis prijavijo. 

Pomoč ponujajo:

  • folklornim skupinam: Mirko Ramovš, Nežka Lubej, Neva Trampuš, Branka Moškon, Mojca Lepej, Vasja Samec, Brane Šmid, Vesna Bajić Stojiljković …
  • pevcem (in pevskemu programu v folklornih skupinah): Adriana Gaberščik, Katarina Šetinc, dr. Urša Šivic, Franc Kene …
  • godcem (in godčevskemu programu v folklornih skupinah): Tomaž Rauch, Adrijan Novak …

Vabimo vas, da sami predlagate tudi koga, ki ni napisan.

Potek svetovanja:
Svetovalec, ki ga bomo izbrali, se bo na podlagi pogovora z vami udeležil vaje vaše skupine, za katero predvidevamo, da bi z vmesnimi odmori trajala do pet ur. Na vaji mu boste predstavili program, ki ste ga pripravili in bi ga želeli nadgraditi. Svetovalec bo v sodelovanju z vami prevzel vodenje vaje. Opozoril vas bo na pomanjkljivosti in usmeril vaše prihodnje delo.

Pogoj za prijavo:

  • prijavijo se lahko folklorne, pevske in godčevske skupine, ki so v letu 2010 sodelovale na srečanju folklornih skupin v organizaciji JSKD (na območni, regijski ali državni ravni).

Rok izvedbe:
S svetovalcem, ki ga bomo izbrali v dogovoru z vami, boste določili datum udeležbe na vaji, ki bo ustrezal vam in njemu. Predvidevamo izvedbo med marcem in majem oz. oktobrom in novembrom  2011.
 
Kotizacija:
Kotizacija, s plačilom katere si boste zagotovili enkratni obisk vaje, za katero predlagamo, da bi trajala od tri do pet ur, znaša 100 EUR in jo boste plačali na podlagi izstavljenega predračuna.

Rok prijave in izbor:
Vaše prijave pričakujemo najkasneje do petka, 11. februarja 2011, na naslov JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana /za folklorno dejavnost/. Število skupin, ki jim bomo ponudili pomoč, je omejeno, zato bo, če bo prijav več kot imamo možnosti, komisija v sestavi Mirko Ramovš, Nežka Lubej in Mojca Lepej izbrala tiste, za katere bo hkrati menila, da jim bo pomoč najbolj koristna. O izboru vas bomo obvestili najkasneje do petka, 25. 2. 2011.

Informacije:

 

Franci Cotman,
strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

dr. Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

 

Prijavnica

 

Prijavnica