FOLKLORNA DEJAVNOST /PRIREDITVE /DRŽAVNA SREČANJA


LE PLESAT ME PELJI 2013

Beltinci, 28. 7. 2013 - 1. del

Sežana, 19. 10. 2013 - 2. del

 

Osrednja državna folklorna prireditev "Le plesat me pelji" namenjena predstavitvi zanimivih programov odraslih folklornih skupin, izbranih na podlagi strokovnega ogleda sedmih regijskih srečanj odraslih folklornih skupin.

Ob vročem nedeljskem popoldnevu se je na prvem delu državnega srečanja odraslih folklornih skupin predstavilo sedem izbranih folklornih skupin, ob njih pa še štiri gostujoče (dve domači folklorni skupini iz Beltincev, folklorna skupina iz Sakalovcev in folklorna skupina iz Novega Sada, Srbija). Prireditev je tokrat prvič spremljala tričlanska strokovna žirija (Petra Nograšek (predsednica), Branka Moškon (članica), Klavdija Žabot (članica)), ki je trem izbranim skupinam podelila posebne pohvale.

Na prireditvi je bila podeljena tudi Maroltova plaketa in tri Maroltove listine. Plaketo je prejela Majda Nemanič, prejemniki listin pa so bili Adriana Gaberščik, Alenka Pakiž in družinski trio volk Folk.

 

Na 2. delu državnega srečanja se predstavljajo odrasle folklorne skupine, ki kakovostno poustvarjajo plesno in z njim povezano izročilo ali pa oblikujejo svoj program na nov, stroki primeren in inovativen način.

V letu 2013 bo najeminentnejša državna prireditev v okviru folklorne dejavnosti – drugi del državnega srečanja odraslih folklornih skupin – potekala v Kosovelovem domu v Sežani, in sicer 19. oktobra 2013. Program zanjo sta pripravili državni strokovni spremljevalki Neva Trampuš in Nina Volk, in sicer na podlagi ogleda sedmih regijskih srečanj odraslih folklornih skupin, ki so v letu 2013 potekala v Bohinju, Izoli, Lendavi, Makolah, Zagorju, Mežici in Krškem. Izbrali sta skupine, ki ju bodo s svojimi predstavitvami najbolj navdušile – v Sežani bo torej mogoče videti cvet slovenske folklorne dejavnosti – ob tem pa se bodo vsi, ki jih folklorna dejavnost posebej zanima, lahko udeležili tudi zanimivega seminarja, na katerem bo v različnih sklopih govora o plesu, petju, godčevstvu in oblačilni dediščini.

JSKD prireditev pripravlja skupaj s Kulturnim društvom Kraški šopek in Kulturnim društvom Borjač iz Sežane, slednje bo ob prireditvi pripravilo razstavo, ki bo opozorila na pomen raziskovalnih prizadevanj in razmišljanj o odnosu do dediščine. Poleg tega na prireditvi, na kateri si obetamo preplet preteklosti s sodobnostjo, pričakujemo posebne goste iz Hrvaške in posebne goste s Slovenije. Hkrati si prvič na tovrstni prireditvi nadejamo, da bo izbrane programe spremljala strokovna žirija, ki bo odločala o podelitvi posebnih priznanj in pohval. Mnogi si jih zaslužijo, besedo zahvale tudi domačini, ki zadnjih letih aktivno sooblikujejo razvoj folklorne dejavnosti na Slovenskem in so dejavno pristopili k izvedbi samega projekta.

 

 

Dodatne informacije




Tjaša Ferenc

T: (01) 2410 533
F: (01) 2410 536
E: tjasa.ferenc@jskd.si

 

 

 

 

Nazaj na prireditve

 

 

2012