FOLKLORNA DEJAVNOST


SREČANJA

 

DRŽAVNO SREČANJE PEVSKIH PROGRAMOV FOLKLORNIH SKUPIN

Pa ta viža NI preč 2012

Antonov dom, Ljubljana, 24. marec 2012

 

V soboto, 24. 3. 2012 je v Antonovem domu v Ljubljani potekalo državno srečanje folklornih skupin v pevskih programih. Program srečanja je na podlagi prijav oblikovala strokovna komisija v sestavi mag. Simona Moličnik, dr. Urša Šivic in Mojca Lepej.

Prireditev Pa ta viža NI preč je strokovno spremljala dr. Mojca Kovačič, sodelavka Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU in izmed vseh sodelujočih (Folklorna skupina Oljka, Kulturno društvo Šmartno ob Paki, Pevci ljudskih pesmi Jerbas, Otroška folklorna skupina Val, Koper, Pevska skupina KUD Židan parazol, Folklorna skupina Dragatuš, Dečve, pevke Folklorne skupine Sava, Kranj, Dekliška pevska skupina Akademske folklorne skupine France Marolt, Ljubljana, Otroška folklorna skupina Osnovne šole Šentjernej, Pevke folklorne skupine Kulturno turističnega društva Moščanci, Folklorna skupina KUD Franc Ilec, Loka - Rošnja, Buške čeče, Folklorno društvo Bovec) izbrala dve nagrajenki:

  1. državnega srečanja pevskih in godčevskih skupin, ki bo pod naslovom Pevci nam pojejo, godci pa godejo potekalo 24. novembra v Cerkvenjaku, se bo udeležila Folklorna skupina KUD Franc Ilec, Loka - Rošnja;
  2. Kot najobetavnejša skupina je bila nagrajena Dekliška pevska skupina Akademske folklorne skupine France Marolt, Ljubljana.

Nagrajenkam in pa vsem, ki so se na prireditvi predstavili, iskreno čestitamo za nastop. Prireditev je pokazala visoko raven kakovosti poustvarjanja pevskega izročila, izkušnja s pripravo srečanj te vrste pa kaže, da s sorodnimi akcijami velja nadaljevati. Zato za leto 2013 zdaj razmišljamo o pripravi sorodnega državnega srečanja godčevskih skupin, katerega razpis bomo predvidoma najavili še pred poletjem. Vse zainteresirane vabimo k oddaji predlogov, pobud …, po objavljenem razpisu pa predvsem k delu in prijavi.

Verjamemo, da ste bili mnogi, ki bi si želeli srečanje ogledati, ta dan zasedeni, zato vam ponujamo, da si posnetek prireditve poslušate, in sicer:
17. aprila 2012, ob 20. uri na prvem programu Radia Slovenija,
in/ali
14. aprila 2012, ob 17. uri (s ponovitvijo istega dne ob 23. uri) na Radio Ognjišče.

Z lepimi pozdravi,
Dr. Bojan Knific in Franci Cotman


Informacije:

 

Franci Cotman,
strokovni svetovalec za
multimedijsko dejavnost
e-pošta: franci.cotman@jskd.si

 

dr. Bojan Knific,
svetovalec za folklorno dejavnost

Tel.: 01  24 10 533

GSM: 031/272-792
e-pošta: bojan.knific@jskd.si

 

 

Program

 

Razpis

 

Program

Razpis