FOLKLORNA DEJAVNOST /OTROŠKA LETNA SREČANJA IN PRIREDITVE

 

  RINGARAJA - srečanje otroških folklornih
  skupin Slovenije 2024

  Majšperk, 25. maj 2024

 

  RAZPIS

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Ringaraja 2024 – srečanje otroških folklornih skupin Slovenije 2024.

Namen srečanj je prikazati ustvarjalnost otroških folklornih skupin, skupinam in vodjam/mentorjem skupin nuditi strokovno mnenje, prikazati in nagraditi najbolj kakovostne in reprezentativne koreografije otroških in mladinskih folklornih skupin in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne produkcije.

Ringaraja 2024 se organizira na treh ravneh:

a) območna srečanja otroških folklornih skupin,

b) regijska srečanja otroških folklornih skupin in

c) Ringaraja - državno srečanje otroških folklornih skupin Slovenije.

I. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI IZBORU IN SISTEM IZBORA

1) Na razpis se lahko prijavijo vse mladinske in otroške folklorne skupine, ki delujejo v kulturnih društvih, kulturnih zavodih ali na osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih v Sloveniji, ter slovenske skupine, ki delujejo v zamejstvu in ki navdih za ustvarjanje črpajo iz slovenskega izročila. Povprečna starost nastopajočih praviloma ne sme presegati 15 let. Izjeme so možne po obveznem dogovoru s programsko službo za folklorno dejavnost centralne službe JSKD.  

2) Posamezna skupina ali sekcija, ki deluje znotraj skupine oziroma društva, lahko na srečanju predstavi eno koreografijo.

3) Posamezna prijavljena koreografija naj obsega 4 do 7 minut programa.

4) Nastopi se morajo izvajati ob živi glasbeni spremljavi.

5) Vse prijavljene koreografije, ki ustrezajo pogojem sodelovanja, se uvrstijo v program območnih srečanj, ki jih spremljajo regijski strokovni spremljevalci.

6) Območna srečanja - vse prijavljene skupine se najprej predstavijo na območnem srečanju svojega območja. V sklop srečanja sodi tudi udeležba umetniškega vodje/vodje/mentorja skupine ali predstavnika skupine na strokovnem pogovoru po njem.

Strokovni spremljevalec po vsakem območnem srečanju za vsako skupino posebej pripravi opisno oceno oziroma analizo predstavljenih programov. Po ogledu vseh območnih srečanj znotraj regije, regijski strokovni spremljevalec pripravi seznam skupin, ki glede kakovosti dosegajo regijsko raven in sestavi program in vrstni red regijskega srečanja.

NOVO: Posamezna nastopajoča skupina oz. njen(a) mentor(ica) lahko po srečanju oz. nastopu skupine dobi strokovno mnenje z opisno oceno ali brez ocene (izbirno v prijavnici).

Če se skupina odloči, da opisne ocene ne želi, ne more sodelovati pri razvrščanju na nivoje (območni, regijski, državni) in izbirnem postopku za potencialno uvrstitev na regijsko/državno srečanje. 

7) Regijska srečanja - izbrane koreografije na regijskem srečanju si ogledata državna strokovna spremljevalca. V sklop regijskega srečanja sodi tudi udeležba umetniškega vodje/vodje/mentorja skupine ali predstavnika skupine na strokovnem pogovoru po njem.

Državna strokovna spremljevalca po vsakem regijskem srečanju za vsako skupino posebej pripravita krajšo pisno in številčno oceno oziroma komentar predstavljenih programov. Po ogledu vseh sedmih regijskih srečanj državna strokovna spremljevalca izbereta najkvalitetnejše programe za Ringaraja – državno srečanje otroških folklornih skupin Slovenije.

8) Mnenje strokovnih spremljevalcev je merodajno in dokončno.

9) Izbor in ocenjevanje bo temeljilo na naslednjih merilih:

A. Zasnova koreografije (možnih 40 točk)
- zamisel in zasnova; ocenjuje se jasnost, inovativnost in razvoj ideje, težavnost, raznovrstnost, smiselnost izbora plesov, prehodov, variacij, ponovitev, pozicij, skladnost izbranih elementov plesa z glasbo...) (možnih 10 točk),
- inštrumentalna zasnova/priredba; ocenjuje se izbor viž, inštrumentalna zasedba, umeščenost inštrumentalnih linij v priredbo, itd. in zasnova pevskega programa (če je prisoten; če petja v koreografiji ni, niste sankcionirani z manj točkami); ocenjuje se izbor pesmi, smiselnost umeščenosti pevskega programa v koreografijo, pevska zasedba, umeščenost pevskih linij v priredbo, itd. (možnih 20 točk),
- kostumografija; ocenjuje se kostumografija kot celota, skladnost kostumografije z zamislijo koreografije, sledenje koreografski zasnovi, prepričljivost, itd. (možnih 10 točk)

B. Izvedba koreografije (možnih 60 točk)
tehnična izvedba plesa; ocenjuje se plesnost in plesne elemente (usklajenost izvedbe plesnih elementov, okretnost izvedbe, kakovost in nadzor gibanja), orientacija in obvladovanje prostora, ustrezno izpeljani prehodi med posameznimi plesi, tehnično obvladovanje formacij, fizična sposobnost izražanja ritmičnega posluha, itd. .... (možnih 10 točk),
izvedba inštrumentalnega in pevskega programa; ocenjuje se intonančna točnost, usklajenost izvajalcev, slišnost inštrumentov in posameznih glasov v zasedbi, ustrezen ritem in tempo, tehnika igranja in petja, interpretativno prilagajanje različnim glasbenim vsebinam, tehnična podprtost .... Dovoljene so priredbe (možnih 20 točk); če petja ni v koreografiji, niste sankcionirani z manj točkami,
interpretacija koreografije; ocenjuje se izraznost in podajanje plesa (možnih 10 točk), predstavitev koreografije (kostumska urejenost in urejenost obraza in las, sposobnost posredovanja plesa gledalcem, raba rekvizitov in pripomočkov,...) (možnih 10 točk) in splošen vtis (ali nastop deluje kot urejena, harmonična celota) (možnih 10 točk).

10) Datume območnih srečanj prijavljenim skupinam sporoči njihova območna izpostava.

11) Program območnih srečanj sestavijo organizatorji, program  regijskih srečanj sestavijo regijski strokovni spremljevalci, program državnega srečanja pa organizator v sodelovanju s strokovnimi spremljevalci. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obvezuje za nastop na območnih in regijskih srečanjih ter državnem srečanju (v kolikor jo je predlagal strokovni spremljevalec in v kolikor se ob prijavi odloči, da želi biti ocenjena) v dodeljenem terminu. Nastop in predstavitev v drugih regijah nista mogoča.

12) Skupine, izbrane na regijska Ringaraja srečanja, bodo o izboru obveščene najkasneje 7 dni po zadnjem ogledu vseh območnih srečanj posamezne regije.

13) Skupine, izbrane na  Ringaraja – državno srečanje otroških folklornih skupin Slovenije, ki bo potekalo 25. maja 2024 v Majšperku, bodo o izboru obveščene najkasneje do 14. maja 2024.  

14) Strokovni spremljevalec ne sme ocenjevati skupine, ki jo vodi ali za katero je ustvaril glasbeno priredbo ali koreografijo.

15) Srečanja v organizaciji JSKD so pogosto tonsko in slikovno snemana, posnetke pa se uporabi  za informacijske namene. S prijavo na srečanje se skupina, nastopajoči in prijavitelji strinjajo s fotografiranjem, snemanjem in objavo posnetkov.

II. PRIZNANJA

Ringaraja – državno srečanje otroških folklornih skupin Slovenije
16) Vse skupine, izbrane na državno srečanje prejmejo zlato priznanje.

III. PRIJAVA*

19) Prijava je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

PRIJAVNICA

RINGARAJA - SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN SLOVENIJE 2024 (google.com)

20) Seznam območnih izpostav JSKD lahko najdete na http://www.jskd.si/kulturna-mreza/index.htmn, kjer so navedene tudi občine, ki spadajo v posamezno območno izpostavo.

21) Vsakršne spremembe, ki nastanejo po oddani prijavnici (sprememba zasedbe, dolžina koreografije, imena sodelavcev, idr.), je skupina dolžna nemudoma sporočiti svoji območni izpostavi.

22) Nepopolnih in prepozno prispelih prijav ne bomo upoštevali. Natančen program bo določila strokovna služba območne izpostave na podlagi prispelih prijav. Podrobna navodila (akustična/tonska vaja, generalka, spored…) boste prejeli naknadno.

23) Skupine s prijavo potrdijo, da sprejmejo razpisne pogoje.

 

*Če v društvu ali zavodu deluje več skupin, ki bi se želele predstaviti na srečanju, naj se prijavi vsako skupino posebej.

 

 

Dodatne informacije

 

 

 

 

Tjaša Ferenc Trampuš

producentka za folklorno dejavnost


T: (01) 2410 533
E: tjasa.ferenc@jskd.si