GLASBA

 

 

 

INSTRUMENTALNA GLASBA

 

5. MEDNARODNO TEKMOVANJE PIHALNIH ORKESTROV V KONCERTNEM IGRANJU »SLOVENIJA 2012«
5th International Competition for Wind Orchestras in Concert Performance »Slovenia 2012«

Velenje, 30. junij 2012 / June 30th, 2012

V soboto, 30. junija 2012 je v Velenju potekalo 5.mednarodno tekmovanje pihalnih orkestrov v koncertnem igranju »Slovenija 2012. Na tekmovanju je nastopilo 7 pihalnih orkestrov s preko 700 godbeniki. 5. Mednarodno tekmovanje pihalnih orkestrov je potekalo v soorganizaciji Mestne Občine Velenje, Glasbene šole Velenje in Pihalnega orketsra Premogovnika Velenje. Vsi organizatorji so opravili izjemno delo in program letošnjega tekmovanja, ki je obsegal vrhunske koncertne nastope godb je potekal gladko in skrbno premišljeno.

Poleg tekmovanja v glasbeni šoli Frana Koruna Koželjskega Velenje, se je v središču mesta, na Titovem trgu, odvijal še spremljevalni program. V programu so poleg mažoretnih skupin in pihalnih orkestrov zvrstili Big Band Musikschule St. Stefan im Rosental iz Avstrije, Tamburaški orkester KUD »Gaj«, Zagreb iz Hrvaške in Akademik Big Band iz Rusije, njihovi nastopili pa so pokazali vso razsežnost inštrumentalne glasbene dejavnosti.

Tekmujočim pihalnim orkestrom iz naslednjih krajev: Šoštanja, Prebolda, Radelj ob Dravi, Sevnice, Tržiča in drugih evropskih držav (Estonije, Hrvaške, Avstrije) je strokovna žirija v sestavi mag. Ivan Marin (predsednik žirije), mag. Siegmund Andraschek in mag. Igor Krivokapič, podelila odlična priznanja. Najbolje ocenjeni pihalni orkestri, so poleg priznanja prejel tudi druge nagrade.

Kratki opisi najboljših pihalnih orkestrov

Kulturno društvo Godba Sevnica – zmagovalec Kategorije C
Dirigent: Matic Nejc Kreča

KD Godba Sevnica ob zelo dobrem organizacijskem in strokovnem delu napreduje v kvaliteten sestav, ki je ponos lokalnega okolja, vedno znova pa preseneča na mednarodnih tekmovanjih in festivalih. Leta 2005 so na Poljskem osvojili zlati rog, v letu 2006 pa so poželi velik uspeh na festivalih na Češkem in v Nemčiji. V letu 2007 so gostovali na Hrvaškem in na 3. mednarodnem tekmovanju pihalnih orkestrov v koncertnem igranju „Slovenija 2007“ dosegli bronasto plaketo. V istem letu so na tekmovanju za najkoračnico Mengeš dosegli 93% točk. Leta 2008 so na tekmovanju slovenskih godb v svoji kategoriji prejeli zlato priznanje s pohvalo. Posebej odmeven je vedno Božično novoletni koncert, ki ga godba prireja vsako leto. Godba vsako leto nastopi na najmanj 22 pomembnejših prireditvah s samostojnim koncertom ob Dnevu državnosti. Znotraj sestava deluje tudi Big band Sevnica.

 

Gradski puhački orkestar hrvatskih željeznica Varaždin – zmagovalec Kategorije B
Dirigent: prof. Darko Navoj

Orkester je bil leta 1931 ustanovljen pod imenom Železničarska godba Varaždin. Pod tem imenom je deloval do leta 1949, ko je bila njegova dejavnost razširjena z ustanavljanjem drugih sekcij (folklora, pevski zbor,…). Od leta 2000 orkester deluje pod okriljem mesta Varaždin kot Mestni pihalni orkester hrvaških železnic Varaždin. Orkester se redno udeležuje tekmovanj in festivalov po celi Evropi. Na tekmovanjih je v kategorijah tujih pihalnih orkestrov osvojil prva mesta v nemškem Karlsruheu (1971), francoskem Epinayu in švicarskem Neuchatelu. Poleg soorganizacije mednarodnih festivalov za pihalne orkestre 1969, 1970, 1971 in 1999 je sodeloval tudi na festivalih v Welsu (Avstrija), Hamarju in Freiburgu.
Orkester redno nastopa na državnih srečanjih. V letu 2006 je prejel bronasto priznanje in leta 2001 je v kategoriji A dosegel prvo mesto. Prav tako se je udeležil mednarodnih tekmovanj v Velenju, Ostravi in Rybniku.

PO Zarja Šoštanj – zmagovalec Kategorije A
Dirigent: Miran Šumečnik

Godba na pihala je v Šoštanju nastala leta 1911, ko je Šoštanj prejel mestne pravice. Do leta 1994 je nastopala kot Delavska godba »Zarja« Tovarne usnja Šoštanj, od tedaj dalje pa kot Pihalni orkester “Zarja” Šoštanj. Danes orkester šteje 55 aktivnih članov in je nepogrešljiv člen kulturnega utripa mesta Šoštanj in Šaleške doline. Pihalni orkester se tudi redno udeležuje tekmovanj, ponosni pa so na zlato plaketo iz tekmovanja v Velenju 1977, Mariboru 1985 in s tekmovanja v II. težavnostni stopnji leta 2003. Predstavili so se tudi na 2. in 3. mednarodnem tekmovanju Slovenija 2004 in 2007  in obakrat prejeli srebrno plaketo. Največji uspeh je orkester dosegel na tekmovanju pihalnih orkestrov v 1. težavnostni stopnji, saj je dosegel zlato odličje s pohvalo (2008). 2009 je na tekmovanju za naj koračnico Mengeš in tekmovanju v zabavnem programu v Ormožu dosegel absolutno prvo mesto. Godbeniki so gostovali so v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. V zadnjih letih se je orkester zelo pomladil, kar je sad dobro načrtovanega dela in sodelovanja z glasbeno šolo Velenje, oddelek Šoštanj.

Skupni rezultati tekmovanja


KATEGORIJA C

Mestni pihalni orkester Radlje ob Dravi
Dirigent: Dejan Kus
ZLATA PLAKETA za doseženih 83,3 % točk

Pihalni orkester Prebold
Dirigent:  Marko Repnik
ZLATA PLAKETA za doseženih 85,6 % točk

Kulturno društvo Godba Sevnica
Dirigent: Matic Nejc Kreča
ZLATA PLAKETA S POHVALO za doseženih 91,4 % točk


KATEGORIJA B

POPSID
Dirigenti:  Enno Tubli, Sirje Vasmann in Hipp Kalkun
ZLATA PLAKETA za doseženih 80,5 % točk

Pihalni orkester Tržič
Dirigent: Franci Podlipnik
ZLATA PLAKETA za doseženih 80,8 % točk

Gradski puhački orkestar hrvatskih željeznica Varaždin
Dirigent: prof. Darko Navoj
ZLATA PLAKETA za doseženih 82,8 % točk


KATEGORIJA A

KD PO Zarja Šoštanj
Dirigent: Miran Šumečnik
ZLATA PLAKETA s POHVALO za doseženih 99 % točk

 

Kontaktni naslov:
Tekmovanje „Slovenija 2012“
JSKD
Štefanova 5
1000 Ljubljana
tel.: (01) 24 10 532
faks.: (01) 24 10 536
e-pošta: tekmovanje@jskd.si, domača stran: www.jskd.si, http://www.imc-slovenija.si/

posnetki na Youtube / recordings on Youtube

zvočni posnetki / audio recordings

fotogalerija /photogallery

nastopajoči / participants

program

zgibanka

plakat

 

razpis

 

english

deutsch

Razprava o občutljivosti (obvezna skladba / obligatory piece / pflichtstücke)


 

posnetki na Youtube / recordings on Youtube

zvočni posnetki / audio recordings

fotogalerija /photogallery

nastopajoči / participants

program

zgibanka

plakat

razpis

english

deutsch

Razprava o občutljivosti
(obvezna skladba / obligatory piece / pflichtstücke)