PRIDRUŽITE SE NAŠI
   FACEBOOK SKUPINI

        

   OBIŠČITE NAŠ YT-KANAL

        

 

prijava na e-novice

 

Naši zbori

 

Naši zbori

 

Naši zbori

OSREDNJA SLOVENSKA ZBOROVSKA REVIJA NAŠI ZBORI NA SPLETU

 

   SPLETNA STRAN FESTIVALA
   EUROPA CANTAT 2021
   LJUBLJANA

 

 

   KATALOGI

 

GLASBA / REGIJSKA TEKMOVANJA / ODRASLE PEVSKE ZASEDBE 2017


 

Termini

Dolenjska, Posavje in Bela krajina: Šentjernej, sobota, 18. novembra 2017,

Štajerska in Prekmurje: Gornja Radgona, sobota, 18. novembra 2017, nedelja, 19. novembra 2017

Osrednja Slovenija: Zagorje bo Savi, nedelja, 19. novembra 2017,

Gorenjska: Škofja Loka, sobota, 25. novembra 2017,

Primorska: Postojna, nedelja, 26. novembra 2017,

Od Celja do Koroške: Celje, sobota, 2. decembra 2017.


* Opomba: Od števila izbranih zasedb sta odvisna število koncertov in njihov urnik.

 

Pravila udeležbe

Na reviji bodo nastopili:

male pevske skupine (do 11 pevcev),*

ženski, moški in mešani zbori (z najmanj 12 pevci).

Pravico do prijave imajo zasedbe, ki so sodelovale na Naši pesmi 2016, Sozvočenjih 2016, ali pa so jih na najmanj regijsko raven predlagali strokovni svetovalci na območnih revijah v sezoni 2016/2017.

Na vsakem tekmovanju bo lahko nastopilo do največ 16 zasedb, ki jih bo potrdil umetniški svet tekmovanja.

* Za zasedbe, ki prvič načrtujejo nastop na Naši pesmi 2018, je nastop na regijskem tekmovanju 2017 zelo priporočljiv.

Slovenski zbori iz Avstrije in Italije se lahko na tekmovanje prijavijo brez udeležbe na območnih revijah, Sozvočenjih ali Naši pesmi.

 

Merila za izbor zasedbe

Merila za izbor na tekmovanje so: kakovost prijavljene zasedbe, umetniška vrednost programa in primernost programa zasedbi zbora. Sodelujoče bo potrdil organizacijski odbor prireditve na predlog umetniškega sveta tekmovanja.

 

Tekmovalni sporedi

Spored mora obsegati:

- umetno pesem slovenskega skladatelja, napisano od leta 1987 do danes,

- slovensko ljudsko pesem (v priredbi ali izvirni obliki),

- dve skladbi po lastni izbiri.

Trajanje glasbenega sporeda je omejeno na največ 14 minut čiste glasbe.

Ena izmed skladb v programu je lahko izvedena z instrumentalno spremljavo, če je to predvideno v izvirniku izbrane skladbe. Na voljo bo klavir, drugih instrumentov organizatorju ni treba zagotoviti. Skladba s solisti je dovoljena le, če solistični delež ne prevladuje.

 

Žirija

Nastope bo ocenjevala tričlanska žirija. Rezultati bodo objavljeni na koncu prireditve. Na podlagi rezultatov bo podelila priznanja. Po tekmovanju boste prejeli njihova mnenja o nastopu.

 

Priznanja

Priznanja bodo prejeli zbori po naslednjih merilih:

   - za 90 ali več odstotkov točk bo zbor prejel zlato priznanje z odliko regijskega tekmovanja,

   - za 80 ali več odstotkov točk bo zbor prejel zlato priznanje regijskega tekmovanja,

   - za 70 ali več odstotkov točk bo zbor prejel srebrno priznanje regijskega tekmovanja,

   - za 60 ali več odstotkov točk bo zbor prejel bronasto priznanje regijskega tekmovanja,

   - zbor, ki bo dobil manj kot 60 odstotkov točk, bo prejel priznanje za sodelovanje na regijskem tekmovanju.

 

Žirija lahko podeli tudi naslednja posebna priznanja:

– priznanje za najboljši ženski, moški in mešani zbor ter malo pevsko skupino (če sodelujejo vsaj po tri skupine posamezne tipične zasedbe),

   - priznanje za najboljšo zasedbo, ki se je prvič udeležila regijskega tekmovanja (če so na tekmovanju vsaj tri takšne skupine),

   - priznanje za najboljšo izvedbo skladbe iz obdobja renesanse,

   - priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisano v 19. stoletju,

   - priznanje za najboljšo izvedbo skladbe, napisano od 20. stoletja do danes,

– priznanje za najboljšo izvedbo sodobne slovenske skladbe, napisane od leta 1987 do danes,

  - priznanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi,

   - priznanje zborovodji za najboljšo izbiro sporeda,

  - priznanje za obetavnega zborovodjo,

   - priznanje za obetavni zbor.

 

Prijava – do vključno ponedeljka, 18. septembra 2017

a) Izpolnite elektronsko prijavnico:

 

e-prijava


b) Pošljite priloge po pošti:

Izvod partitur predloženega tekmovalnega sporeda (za prijavo še ne potrebujete originalov).

Če bo zbor izbran za tekmovanje, bo moral naknadno poslati tri izvode vsake partiture za člane žirije (fotokopije so dovoljene le s pisnim privoljenjem založnika ali skladatelja, če je skladba v rokopisu) najpozneje v ponedeljek, 6. novembra 2017 na naslov, ki ga bomo sporočili izbranim.

Zvočni posnetek, posnet med 1. januarjem 2016 in rokom prijave. Posnetek naj vsebuje najmanj dve skladbi različnih glasbenih slogov.

(Zborom, ki so se udeležili Naše pesmi ali Sozvočenj 2016, ni treba pošiljati posnetkov, vendar naj na to pisno opozorijo pri prijavi).

Naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5
1000 Ljubljana
Na ovojnico pripišite še: 7. tekmovanje odraslih pevskih zasedb 2017

 

Razno

Pravočasno odposlane prijave bo pregledal umetniški svet tekmovanja. Če bo prijav preveč,  bo izbral zbore, ki bodo lahko sodelovali. Vsem prijavljenim zborom bodo do srede, 27. septembra 2017, poslali pisno odločitev o sprejemu ali zavrnitvi prijave.

Zborom bomo na podlagi prijave izdali predračun za plačilo prijavnine, ki znaša 80 evrov. Rok za plačilo bo naveden na predračunu. Če prijavnina ne bo plačana v predpisanem roku, prijava ne bo upoštevana. Prijavnina v nobenem primeru ni vrnjena.

Organizatorji bodo plačali stroške tehnične izvedbe tekmovanja in žirije ter vsem sodelujočim zagotovili brezplačno malico.
Potek in izvedbo tekmovanja podrobneje določa Poslovnik Regijskega tekmovanja odraslih pevskih zasedb 2017.

 

Dodatne informacije

 

Mihela JAGODIC

samostojna strokovna svetovalka za vokalno glasbo
T: (01) 2410 525
F: (01) 2410 536
E: mihela.jagodic@jskd.si