GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / LINHARTOVO SREČANJE

58. LINHARTOVO SREČANJE  – FESTIVAL GLEDALIŠKIH SKUPIN SLOVENIJE 2019
Kulturni dom Postojna, 26. - 28. september 2019

 

Šentjakobsko gledališče Ljubljana
Reginald Rose: DVANAJST JEZNIH MOŽ

režija: Ira Ratej
dramaturgija: Eva Jagodic
scenografija: Barbara Matul Kalamar
kostumografija: Katja Komljanec Koritnik
luč: Gregor Toerner in Ela Šegina
ton: Matej Kermavner in Miha Vlaj
glasbena oprema: Ira Ratej
lektorica: Živa Čebulj
vodja predstave in rekviziterka: Mileva Sovdat
garderoba: Bojan Vister in Marko Skok
scenski tehniki: Ivan Kostanjevec, Gregor Törner in Miha Vlaj
izdelava in predelava scene in scenskih elementov: Marko Vojvoda in Ivan Kostanjevec
predelava kostumov: Bojan Vister
igrajo:
Predsednik porote: Peter Teichmeister
2. porotnik: Kajetan Bajt
3. porotnik: Srečko Kermavner
4. porotnik: Elias Rudolf
5. porotnik: Marko Skok
6. porotnik: Tomaž Cvar
7. porotnik: Tomaž Urgl
8. porotnik: Gašper Pavc,
9. porotnik: Janez Vlaj
10. porotnik: Bojan Vister
11. porotnik: Tone Bertoncelj
12. porotnik: Jaša Levstik
Sodna policistka: Mileva Sovdat
Predstava traja 1 uro in 25 min in nima odmora.

Šentjakobsko gledališče Ljubljana je društvo, ki s svojo več kot petindevetdesetletno tradicijo velja za eno najstarejših repertoarnih ljubi­teljskih gledališč abonmajskega tipa v Evropi. Dolgotrajno neprekinjeno delovanje (z izjemo kulturnega molka med drugo svetovno vojno) kaže na trdno vpetost v ljubljanski in sloven­ski kulturni prostor, ki ga s svojo programsko pestrostjo, načinom delovanja in organizira­nostjo na področju ljubiteljskega gledališkega ustvarjanja že vsa ta leta pomembno bogati in dopolnjuje.
Za svoje delo so gledališče in njegovi člani prejeli številne nagrade, priznanja in državna odlikovanja, iz njegovih vrst pa so med drugimi izšla tako imenitna gledališka imena kot so Stane Sever, Mira Danilova, Frane Milčinski – Ježek, Rudi Kosmač, Bine Matoh, Dragica Potoč­njak, Saša Pavček, Maja Končar, Barbara Cerar, Nataša Barbara Gračner, Jurij Zrnec itd....
ŠGL šteje okrog 150 članov. Običajno na sezono pripravi 5-6 premier, z okrog 150 pono­vitvami, ki si jih doma in na gostovanjih ogleda okrog 20 tisoč gledalcev.

Predstava Dvanajst jeznih mož je za ljubitelje dobrega teksta: v sobi za poroto, kjer se morajo v nekaj urah odločiti o fantovi prihodnosti, so zbrani tako lažje vodljivi ljudje kot tisti z zelo trdnimi stališči, vzkipljivi posamezniki s skritimi osebnimi problemi in umirjene introvertirane osebe, ki svoje mnenje podajajo zelo premišljeno. Skupna lastnost večine prisotnih pa je njihova želja, da bi z dodeljen­im delom čim prej opravili in bi se lahko brez večjih miselnih naporov vrnili k svojemu ustaljenemu življenju. Porota dvanajstih naključno izbranih mož odloča o smrti mladega fanta, obtoženega očetomora. Sprva se zdi njegova krivda popolnoma očitna, toda eden izmed porotnikov ima vendarle nekaj pomislekov, ki zahtevajo ponoven pregled dokazov in pričevanj.


email info@sentjakobsko-gledalisce.si
domain www.sentjakobsko-gledalisce.si

 

 

e-prijavnica

 

 

programska knjižica

programska knjižica (1.5 MB, pdf)