GLEDALIŠČE IN LUTKE / FESTIVALI IN PRIREDITVE / VIZIJE

 

FESTIVAL VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKE KULTURE 2022

Nova Gorica, 20. - 22. maj 2022

 

RAZPIS LUTKOVNE PREDSTAVE

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Festival Vizije - Festival mladinske kulture. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske gledališke predstave, mladinske lutkovne predstave, mladinske filmske produkcije, mladinske rock skupine ter posameznike na likovnem področju in s tem vzpodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne mladinske umetniške produkcije.

Lutkovni del festivala je prikaz celotnega delovanja mladinske ljubiteljske lutkovne dejavnosti, zato lahko na njem sodelujejo lutkovne skupine vseh oblik in zvrsti, bodisi v tekmovalnem bodisi v spremljevalnem programu.

Lutkovni del Festivala Vizije 2022 je organiziran na dveh ravneh:

a) območno srečanje lutkovnih skupin oziroma individualni ogled predstave in

b) državni Festival Vizije – Festival mladinske kulture.

I. Pogoji za sodelovanje pri izboru in sistem izbora

1. Na razpis se lahko prijavijo vse mladinske lutkovne skupine, posamezniki, kulturni zavodi, kulturna društva, ki delujejo v Sloveniji, ter slovenske skupine, ki delujejo zamejstvu ali tujini. Vsi nastopajoči morajo biti ljubitelji(Ljubiteljski gledališki ali lutkovni ustvarjalec je ustvarjalec brez formalne gledališke izobrazbe in oz. mu ukvarjanje z gledališko oz. lutkovno dejavnostjo ne predstavlja bistvenega dela prihodkov). Starost nastopajočih praviloma ne sme presegati 30 let.

2. Tema predstave ni določena. Skupine lahko prijavijo vse predstave, ne glede na njihov način dela, izraznost, lutkovno tehniko ali ciljno skupino občinstva (lutkovno gledališče za odrasle, mladino ali otroke).

3. Posamezne skupine se lahko prijavijo s predstavo, ki je bila oziroma bo premierno uprizorjena v letih 2019, 2020, 2021 ali 2022 ter ni bila uprizorjena na Linhartovem srečanju 2019, Linhartovem srečanju 2021, Festivalu Vizije 2019, Srečanju otroških gledaliških skupin 2019 ali na Srečanju lutkovnih skupin Slovenije 2019. Število predstav, ki jih prijavlja posamezna skupina ali posameznik, ni omejeno.

4. Prijava predstave na Festival Vizije se izključuje s prijavo iste predstave na Linhartovo srečanje – Festival gledaliških skupin Slovenije ali na Srečanje otroških gledaliških skupin Slovenije. V primeru, da je bila ta predstava predstavljena na enem izmed naštetih festivalov/srečanj, je prijava na Vizije nična.

5. Vse prijavljene predstave se uvrstijo v program območnih srečanj lutkovnih skupin, ki jih strokovno spremljajo regijski strokovni spremljevalci. V primeru, da ni organiziranega območnega srečanja, selektor prijavljene predstave ogleda na individualnih ogledih.

6. Vse prijavljene skupine se najprej predstavijo na območnih srečanjih lutkovnih skupin svojega območja. Po ogledu vseh predstav posamezne regije regijski strokovni spremljevalec sestavi program program za državne Vizije – Festival mladinske kulture.

7. Organizatorji območnih srečanj lutkovnih skupin ter državnega festivala Vizije so dolžni zagotoviti osnovne tehnične pogoje za izvedbo predstave. V kolikor skupina potrebuje specifično tehnično opremo (brezžično ozvočenje, projektorji, naprave za meglo, ipd.), ki je organizator ne more zagotoviti, jo mora skupina priskrbeti sama.

8. Izbor predstav temelji na naslednjih merilih:

- celovitost predstave; ocenjuje se kvaliteta režijske interpretacije, jasnost dramaturške linije, živost ritma predstave ter koherenca režijske ideje z interpretacijo vlog ter likovnimi rešitvami predstave,

- likovna celovitost predstave; ocenjuje se uporaba ustrezne lutkovne tehnike ter izvirnost pri izdelavi samih lutk,

- izvirnost predstave; ocenjuje se aktualnost predstave ter inovativen pristop k študiju in uprizoritvi,

- kvaliteta interpretacije vlog igralskega ansambla; ocenjuje se celovit pristop k študiju vloge, način interpretacije in animacije glede na samo vlogo, soigralce in koncept uprizoritve.

9. Datumi območnih in regijskih srečanj prijavljenim skupinam sporoči območna izpostava JSKD, na območju katere skupina deluje. Individualne oglede na območni ravni (v kolikor ni organiziranega območnega srečanja) skupina dogovori in uskladi z območno izpostavo JSKD, na območju katere skupina deluje.

10. Skupine, izbrane na regijska srečanja lutkovnih skupin, bodo o izboru obveščene najkasneje 8 dni po zadnjem ogledu vseh predstav posamezne regije. Skupine, izbrane na državni Festival Vizije, ki bo potekal od 20. do 22. maja 2022 v Novi Gorici, bodo o izboru obveščene najkasneje do 25. aprila 2022.

11. Program lutkovnega dela državnih Vizij sestavi organizator v sodelovanju s strokovnimi spremljevalci. Spremembe niso mogoče. Skupina se s prijavo obveže za nastop na območnih in regijskih srečanjih ter na državnih Vizijah (v kolikor jo je predlagal strokovni spremljevalec) v dodeljenem terminu.

12. Organizatorji območnih in regijskih srečanj ter državnega festivala sestavijo optimalen program srečanj, kjer upoštevajo dolžine predstav in čas, potreben za pripravo. V kolikor organizator skupini ne more zagotoviti časa za pripravo, navedenega v prijavnici, se je skupina dolžna prilagoditi časovnici organizatorja.

II. Nagrade

13. Strokovna žirija Festivala Vizije lahko na državnih Vizijah lutkovnim predstavam podeli nagrade - vizionarje v obliki plaket v naslednjih kategorijah: vizionar za najboljšo lutkovno predstavo v celoti, vizionar za najbolj inovativen pristop v lutkovni predstavi in do enega vizionarja kot posebno priznanje žirije.

14. Skupina – dobitnica vizionarja za najboljšo lutkovno predstavo v celoti prejme tudi bon za udeležbo treh (3) članov na Poletnih gledaliških in lutkovnih delavnicah v Kopru (junij/julij 2022) ali v Izoli (avgust 2022). Podrobnosti o delavnicah bodo objavljene na spletni strani www.jskd.si.

15. Odločitev žirije je nepreklicna. Izbor strokovne žirije se razglasi na zaključni prireditvi festivala.

III. Prijava

16. Prijava je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

e-prijava

17. Vsakršne spremembe, ki nastanejo po oddani prijavnici (sprememba, zasedbe, dolžina predstave, imena sodelavcev, idr.), je skupina dolžna nemudoma sporočiti svoji območni izpostavi.

18. Prijavnico je potrebno izpolniti najkasneje do:

11. februar 2022.

Seznam območnih izpostav JSKD lahko najdete na http://www.jskd.si/kulturna-mreza/index.htm, kjer so navedene tudi občine, ki spadajo v posamezno območno izpostavo.

DODATNE INFORMACIJE

Jan Pirnat
Jan PIRNAT

producent za gledališko dejavnost

 

T: (01) 2410 528
E: jan.pirnat@jskd.si

 

 

 

 

 

 

o festivalu

e-prijava

e-prijava

e-prijava