RAZSTAVE IN PRIREDITVE

 

FESTIVAL VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKE KULTURE 2019
Likovni ustvarjalci – Foto Vizije

SPOMINI

 

RAZPIS


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti organizira Festival Vizije – Festival mladinske kulture. Namen festivala je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne mladinske gledališke predstave, mladinske lutkovne predstave, mladinske rock skupine ter posameznike na likovnem področju in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast  mladinske umetniške produkcije.

Likovni del festivala je prikaz mladinske fotografske dejavnosti.  Mladi fotografi med 14. in 26. letom lahko na natečaju sodelujejo s serijo fotografij na razpisano temo. Natečaj je organiziran na državni ravni.

Pogoji za sodelovanje in sistem izbora

1. Na natečaj se lahko prijavijo mladi ustvarjalci med 14. in 26. letom iz Slovenije ter Slovenci iz zamejstva ali tujine. Ustvarjalci lahko delujejo samostojno ali v okviru šol, društev, zavodov, vendar pa se morajo na natečaj prijaviti kot posamezniki.

2. Fotografski natečaj je tematski. Za Fotovizije 2019 je razpisana tema SPOMINI.

Pet do sedem fotografij strnite v likovno celoto, ki bo na fotografsko kreativen način pripovedovala zgodbo o spominih. Tema ponuja številne možnosti za interpretacijo: spomini so osebni, zgodovinski ali kolektivni, oblikujejo identitete posameznika in družbenih skupnosti, pripovedujejo o odnosu do časa in doživljanju sveta, shranjujejo se v podobah ali čutnih dražljajih, so živi ali zakopani globoko v podzavest … Foto zgodbe so lahko v črno beli ali barvni tehniki.

3. K prijavi je potrebno priložiti serijo 5 – 7 fotografij na dano temo v digitalni obliki, format fotografij naj bo enoten. Minimalna ločljivost (resolucija) fotografij je 300 dpi  (dolžina daljše stranice je 50 cm). Nosilcev organizator ne vrača.

4. Strokovna komisija bo na podlagi pregleda prejetih fotografij izbrala do 12 avtorjev, katerih dela bodo razstavljena na posebni razstavi na državnem festivalu Vizije.

5. Izbor del bo temeljil na naslednjih kriterijih:

- inovativnost, ocenjuje se svežina v obravnavanju dane teme, idejna in narativna nadgradnja izhodiščnega motiva, domišljenost koncepta in pristopa k seriji fotografij – foto zgodbi.

- kvaliteta izvedbe.

6. Avtorji, izbrani na državni Festival Vizije, ki bo potekal od 17. do 19. maja 2019  v Novi Gorici, bodo o izboru obveščeni najkasneje 15. aprila 2019.

Nagrada

Strokovna komisija Fotovizij bo določila dobitnika nagrade fotovizionar.

Prijava

1. Prijava je možna preko spletne prijavnice, ki jo najdete na spodnji povezavi:

2. Prijavnico je potrebno izpolniti najkasneje do 29. marca 2019.

3. Fotografije je treba poslati po običajni pošti na CD, DVD ali USB nosilcu do 29. marca 2019 na naslov:

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, s pripisom Foto Vizije.

Priložen mora biti list z osnovni podatki o avtorju (ime, priimek, naslov).


Informacije

Monika Ivančič Fajfar

zunanja sodelavka za likovno dejavnost

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

Štefanova 5

SI - 1000 Ljubljana

T 01 24 10 515

F 01 24 10 510

E monika.ivancic-fajfar@jskd.si

W www.jskd.si