RAZSTAVE IN PRIREDITVE

 

 

FESTIVAL VIZIJE - FESTIVAL MLADINSKE KULTURE 2023
Likovni ustvarjalci – Foto Vizije

Festival mladinske kulture Vizije je prostor za predstavitev, srečevanje, druženje in povezovanje mladih ustvarjalcev, ki delajo na področju gledališča in lutk, filma in fotografije. Potekal bo med 19. in 21. majem 2023 v mestu mladih, Novi Gorici.

Za mlade fotografe med 15. in 30. letom razpisujemo državni natečaj za najboljše fotozgodbe. Prispevke bo pregledala in ocenila strokovna žirija. Izbrane serije fotografij bodo natisnjene in predstavljene na razstavi, avtorji pa bodo imeli možnost brezplačne udeležbe na festivalu z bivanjem, prehrano in dvodnevno fotografsko delavnico pod vodstvom priznanega fotografa. Na festivalu bomo razglasili prejemnika nagrade fotovizionar..

Tema, pogoji za sodelovanje in sistem izbora

Na natečaj se lahko prijavijo mladi ustvarjalci med 15. in 30. letom iz Slovenije ter Slovenci iz zamejstva ali tujine, pa tudi tuji državljani, ki se šolajo ali stalno bivajo v Sloveniji. Ustvarjalci lahko delujejo samostojno ali v okviru šol, društev, zavodov, krožkov, vendar pa se morajo na natečaj prijaviti kot posamezniki. Prijavnico lahko v njihovem imenu izpolnijo njihovi mentorji ali starši oz. skrbniki.

Fotografski natečaj je tematski. Za Fotovizije 2023 je razpisana tema DRAMA VSAKDANA.

Zgodbe na filmskem platnu in gledališkem odru marsikdaj odsevajo resnično življenje, lahko pa je tudi obratno. Tudi v vsakdanjem življenju lahko najdemo elemente, ki so blizu gledališču, filmu in umetnosti nasploh: v različnih družbenih situacijah igramo določene vloge, ob posebnih priložnostih vstopamo v dramaturško izdelane rituale, s kostumografijo – modo, pričesko, ličenjem –, za vsakdanje in posebne priložnosti razkrivamo svojo identiteto, okus in življenjsko filozofijo, nekateri pa se radi tudi spektakularno postavijo v soj žarometov kot igralci, plesalci, fotomodeli … Ne spreglejmo tudi manj glasnih, a prav tako močnih in čustvenih notranjih zgodb, ki jih pozorni fotografi razberejo iz obrazov, človeških poz, snemalnih lokacij … Na fotografskem natečaju Drama vsakdana iščemo fotozgodbe, ki bodo na izviren in avtorski način ovekovečile pestrost, dramatičnost in vzdušje dogajanja na »odru življenja in mladosti«.

Kdo lahko sodeluje?

Sodelujejo lahko dijaki, študentje in mladi odrasli, stari od 15 do 30 let. Dela bo strokovna žirija ocenjevala v kategorijah 15–19 let in 20–30 let.

Kaj je fotozgodba?

Cilj natečaja je s ciklom fotografij »povedati« zgodbo. Fotozgodba je serija fotografij, ki so medsebojno povezane tako, da vsebinsko oblikujejo pripoved ter so slogovno in tehnično enote. Fotozgodbe so lahko zasnovane v črno beli ali barvni tehniki, možni so tudi eksperimentalni pristopi k fotografiji. Serija fotografij mora biti likovno enotna in hkrati odražati pripovedno napetost.

Kako sodelujem?

V fotografski seriji, ki jo avtor prijavlja, naj bo od 5 do 7 fotografij. Format posameznih fotografij ni pomemben, mora pa biti znotraj serije poenoten. Posamezen avtor lahko sodeluje z eno prijavljeno fotozgodbo. Minimalna ločljivost fotografij naj bo 300 dpi, končni format povečav za razstavo bo največ 30 cm × 40 cm oz. v ustreznem sorazmerju.

Prijava in pošiljanje fotografij

Prijavite se s spletno prijavnico. Fotografije lahko uporabniki Google računa naložite v spletni prijavnici ali jih pošljite ločeno (npr. preko spletne strani WeTransfer). Pri spletnem pošiljanju bodite pozorni, da fotografije poimenujete z imenom in priimkom avtorja ter naslovom fotografskega ciklusa. Fotografije lahko pošljete tudi po pošti na digitalnem nosilcu, ki mu priložite list s podatki o avtorju. Nosilcev organizator ne vrača. Fotografije lahko mentor pošlje za več prijavljenih hkrati na istem nosilcu, urejene v poimenskih mapah, za vsakega posameznika pa mora oddati tudi spletno prijavnico.

Prijavite se s spletno prijavnico:

Spletno prijavo in fotografije je potrebno oddati najkasneje do 20. marca 2023.

Postopek izbora

Tričlanska strokovna komisija bo na podlagi pregleda prejetih fotografij izbrala do 12 avtorjev, katerih dela bodo razstavljena na posebni razstavi na državnem festivalu Vizije. Za tisk izbranih fotografij  ter izvedbo razstave bo v celoti poskrbel organizator. Izbrani avtorji in njihova dela bodo predstavljeni tudi v publikaciji festivala oz. katalogu. Izbrani avtorji bodo imeli možnost brezplačne udeležbe na festivalu z bivanjem, prehrano in dvodnevno fotografsko delavnico pod vodstvom priznanega fotografa. Na festivalu bomo razglasili prejemnika nagrade fotovizionar.

Izbor del bo temeljil na naslednjih kriterijih:

inovativnost, ocenjuje se svežina v obravnavanju dane teme, idejna in narativna nadgradnja izhodiščnega motiva, domišljenost koncepta in pristopa k seriji fotografij – fotozgodbi.

kvaliteta izvedbe

Dela bodo predvidoma ocenjena v dveh starostnih kategorijah, 15–19 let in 20–30 let, odvisno od strukture prijav. Vsi sodelujoči in mentorji bodo o izboru obveščeni najkasneje v 15 dneh po izteku razpisnega roka.

Nagrada

Strokovna komisija bo določila dobitnika priznanja fotovizionar, ki bo razglašen na zaključni prireditvi festivala. Vsi uvrščeni v ožji izbor prejmejo brezplačno udeležbo na festivalu Vizije s fotografsko delavnico pod vodstvom uveljavljenega fotografa.

Informacije

Monika Ivančič Fajfar
producentka za likovno dejavnost

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Štefanova 5
SI - 1000 Ljubljana
T 01 24 10 515
E monika.ivancic-fajfar@jskd.si
W www.jskd.si