LITERATURA / NATEČAJI / ROŠEVI DNEVI

 

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) in

revija Mentor

z Območno izpostavo JSKD Celje

ter Osnovna šola Frana Roša Celje

razpisujejo

Natečaj revije Mentor in JSKD

ZA NAJBOLJŠA LITERARNA GLASILA, LITERARNE ZBORNIKE ter
LEPOSLOVNE KNJIGE S PRISPEVKI OSNOVNOŠOLSKIH in SREDNJEŠOLSKIH AVTORJEV
v okviru 33. ROŠEVIH DNEVOV 2020

KOGA VABIMO

Revija MENTOR vabi uredniške odbore (šolskih) literarnih glasil in njihove mentorje, da sodelujejo na natečaju za najboljša literarna glasila s prispevki osnovnošolskih otrok ter najboljša literarna glasila z besedili srednješolskih in gimnazijskih avtorjev.

ZAKAJ VABIMO

Na ta način bi se radi še bolj seznanili z literarno ustvarjalnostjo učencev in dijakov v osnovnih in srednjih šolah ter zunaj nje ter z njihovimi objavami v (šolskih) glasilih in drugih literarnih publikacijah (zborniki, samostojne knjige posameznih avtorjev), hkrati pa dali avtorjem, mentorjem, šolam in drugim organizatorjem (območnim izpostavam) priložnost za posebno javno predstavitev in strokovno spodbudo. Mladim literarnim ustvarjalcem želimo omogočiti postopno pot do prvih kvalitetnih objav.

KAJ LAHKO PRIJAVITE

Zanimajo nas najnovejša (samo literarna!) glasila oz. publikacije z letnico 2019 (tudi glasila izdana do konca januarja 2020) in samostojne knjige mladih avtorjev, ki so izšle v letu 2019, tako v tiskani izdaji kot v elektronski obliki.  

IZBOR KOMISIJE in RAZSTAVA

Med vsemi poslanimi glasili bo žirija, ki jo sestavljajo profesor Miha Mohor, ter literarna svetovalka pri JSKD Barbara Rigler, izbrala najboljše (nagrajene bodo najboljše osnovnošolske in srednješolske publikacije, vsaka v svoji kategoriji), vse publikacije pa bodo od 18. marca 2020 približno mesec dni  razstavljene v Osrednji knjižnici Celje. Razstava bo ena od prireditev v okviru 33. Roševih dnevov, tradicionalnega literarnega srečanja za osmošolce in devetošolce, ki ga vsako pomlad v Celju pripravlja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti s svojo Območno izpostavo Celje in Osnovno šolo Frana Roša, Celje. Urednike in mentorje nagrajenih glasil bomo povabili na dopoldansko delavnico na Roševo šolo.

NAGRADE IN PRIZNANJA

Knjižne nagrade in priznanja bomo mentorjem in urednikom nagrajenih glasil in publikacij podelili 18. marca 2020, predvidoma ob 16. uri na odprtju razstave v celjski knjižnici.

ROK ZA PRIJAVO

Tiskana glasila in druge publikacije naj uredništva pošljejo do petka, 31. januarja 2020, na naslov: JSKD, revija Mentor, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v elektronski obliki (PDF) pa na e-naslov: mentor@jskd.si  s pripisom »RD 2020 – naziv publikacije«. Prijavo o glasilu boste izpolnili preko spletne prijave

e-prijavnica

 

Poslanih knjig in glasil ne bomo vračali, ampak jih bomo shranili v Osrednji knjižnici Celje in drugih matičnih knjižnicah.

 

Dodatne informacije

mag. Barbara RIGLER

odgovorna urednica revije Mentor

in producentka za literarno dejavnost

 

T: (01) 2410 516
E: barbara.rigler@jskd.si

 

                                                    

 

 

fotogalerija

e-prijavnica

 

Soorganizatorja: